๒๔. บันทึกหน้านี้..แด่ MNC...สร้างคนสร้างชาติ

MNC สร้างคนสร้างชาติ เกิดก่อเป็นกลุ่มขึ้น ด้วยบุคคลที่เป็นนักวิชาการ นักคิดและนักปฏิบัติ โดยการนำของ ท่านอาจารย์วิไล แพงศรี ที่หลายคนในโกทูโนว์รู้จักดี ท่านเป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็กและเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย..เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยแท้..เป็นครูของครู..ผู้มากด้วยความรู้และความสามารถ....ในนาม...คุณยายไอดิน..

ในระยะหลัง..ผมเขียนบันทึกในโกทูโนว์เกือบทุกวัน..ในสมุด ๔ เล่ม ประกอบด้วย...เรื่องเล่าจากโรงเรียนเล็ก...บ้านหนองผือ สถานศึกษาพอเพียง..ด้วยรักและศรัทธา พัฒนางาน ชีวิต เส้นทางผลสัมฤทธิ์ บันทึกไว้ ให้รื่นรมย์..และเล่ม (Blog) สุดท้าย...มีชื่อว่า ไดอารี่สีแดง

นับถึงวันนี้ มี ๖๒๐ เรื่อง ในช่วงเวลาไม่ถึง ๖ ปี ผู้จุดประกาย และชักนำเข้าสู่วงการ คือ ครูมะเดื่อ คุณครูนักเขียนแห่งเมืองสามอ่าว ..ประจวบคีรีขันธ์ ..

ผมรัก..www.gotoknow.org มาก เพราะเป็นเวทีที่ให้โอกาส ผู้คนหลากหลายอาชีพ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่อยากเขียน..ก็ได้อ่านเรื่องราวความรู้มากมาย ผม..ทั้งอ่านและเขียน ด้วยหน้าที่การงาน ประสบการณ์ และอายุ..ที่สั่งสมไว้ทำให้ให้อยากเขียน เพื่อเป็นตำนานของเรื่องราวชีวิต ที่มีทั้งทุกข์สุข สมหวังและผิดหวัง บันทึกและเก็บไว้อย่างถูกที่ถูกเวลา ไม่ได้มุ่งหวังถึงขนาดเป็นต้นแบบให้ใคร..แต่ก็ไม่แน่เหมือนกัน บางแง่มุมอาจสร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคน..ถ้าเป็นได้..ก็คุ้ม..

บางท่านบอก..โกทูโนว์ ดีกว่า เฟสบุ๊ค ผมรับฟังและไตร่ตรอง..มองว่า ก็แล้วแต่ใครจะชอบ แบบว่าทางใครก็ทางใคร แต่ ณ เวลานี้ ในเฟสบุ๊ค มีกลุ่มที่ชื่อว่า MNC ...สร้างคนสร้างชาติ..ทำให้ผมมองเห็นคุณค่าของเฟสบุ๊ค คือ มองเฟสบุ๊ค ในแง่มุมที่เป็นสาระประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มากกว่า..ความสนุกสนานบันเทิง..จากการพูดคุยและสร้างภาพ..

MNC สร้างคนสร้างชาติ เกิดก่อเป็นกลุ่มขึ้น ด้วยบุคคลที่เป็นนักวิชาการ นักคิดและนักปฏิบัติ โดยการนำของ ท่านอาจารย์วิไล แพงศรี ที่หลายคนในโกทูโนว์รู้จักดี ท่านเป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็กและเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย..เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยแท้..เป็นครูของครู..ผู้มากด้วยความรู้และความสามารถ....ในนาม...คุณยายไอดิน..

ปี ๒๕๕๘ ผมตัดสินใจเข้ากลุ่มMNC ..ยังไม่คิดถึงขนาดจะไปสร้างคนสร้างชาติ..แต่ขออ่านพันธกิจดูก่อน ก็พบว่า..พันธกิจ (Missions) ของกลุ่มสร้างคน สร้างชาติ (Man and Nation Creation [MNC]) : กลุ่มเชื่อว่า คุณภาพของคนในชาติเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงได้สร้างกลุ่มขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้สมาชิกได้ร่วมเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิด-ประสบการณ์กัน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกาย (Physical) ด้านอารมณ์ (Emotional) ด้านสังคม (Social) ด้านสติปัญญา (Intellectual) และด้านจิตวิญญาณ (Spiritual) ให้เป็นผู้ที่ "มีความสุขและเบิกบาน มีทักษะการงาน-การเรียน-การดำเนินชีวิต และมีจิตเปี่ยมคุณธรรม" เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณค่า จะได้เป็นพลังในการสร้างชาติให้มีความสงบสุข และมีพัฒนาการทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ....

ครับ..สอดคล้องกับบันทึกของผมในทุกเรื่องและทุกเล่ม(Blog) ที่พูดถึง..แนวคิดในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ..วิถีพอเพียง ที่โรงเรียนดำเนินการอยู่และ วิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนบันทึกชีวิต ที่มีมานะอดทน และไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ..ไม่ถึงกับเป็นแบบอย่าง..แต่ก็ชี้หนทางให้ผู้อ่านเลือกเดินได้..ตามสมควร

ขอบคุณ..โกทูโนว์ และ MNC...ที่ทำให้วันนี้ของผม..เบิกบาน และมีความสุขกับงานเขียน..ครับ

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้วยรักและศรัทธา พัฒนางาน..ชีวิต เส้นทางผลสัมฤทธิ์ บันทึกไว้..ให้รื่นรมย์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

MNC

ยกมือเชียร์สนับสนุนครับ อาจารย์

เขียนเมื่อ 

การใช้ โลกโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นแบบใด

ให้เกิดประโยชน์หรือโทษ มันขึ้นอยู่กับ

ผู้ใช้ ไม่มีอะไรดี หรือไม่ดี มันมีทั้งดี

และไม่ดีจ้ะ อยู่ที่การไตร่ตรองของผู้ใช้เอง