ความเห็น 3052078

๒๔. บันทึกหน้านี้..แด่ MNC...สร้างคนสร้างชาติ

เขียนเมื่อ 

การใช้ โลกโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นแบบใด

ให้เกิดประโยชน์หรือโทษ มันขึ้นอยู่กับ

ผู้ใช้ ไม่มีอะไรดี หรือไม่ดี มันมีทั้งดี

และไม่ดีจ้ะ อยู่ที่การไตร่ตรองของผู้ใช้เอง