วิกฤตการณ์เงินโลกในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่

blacklight
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกไม่น่าจะมีแนวโน้มที่รุนแรงไปกว่านี้เพราะว่าหลังจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความมั่นใจว่าจะไม่มีสถาบันการเงินไหนล้มละลายอีก ตลาดเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นและเงินทุนต่่าง ๆ ก็เริ่มหลั่งไหลไปยังประเทศกำลังพัฒนาอีกครั้ง การลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศกำลังพัฒนามีเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ทั้งการปล่อยสินเชื่อของธนาคารและการออกพันธบัตรก็เพิ่มขึ้นไปด้วยทำให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่เริ่มฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็ว

แม้ว่าสภาวะโดยรวมของตลาดก็ยังคงต่ำกว่าสถิติสูงสุดในช่วงก่อนวิกฤติ ความเคลื่อนไหวในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณแรกๆของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ก็ได้เป็นไปในวิถีทางที่ชี้ว่ามีพัฒนาการในทางบวกมากขึ้น โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และในประเทศกำลังพัฒนาทางเอเชียตะวันออกบางประเทศ

จะเห็นว่าหลังจากเกิดวิกฤตการเงินโลกทำให้หลายประเทศได้นับผลกระทบอย่างหนักจึงทำให้รัฐบาลในแต่ละประเทศได้เตรียมความพร้อมในการรับมือทั้งในการสร้างแนวทางการรับมือต่างๆ มีนโยบายเพิ่มขึ้น ทำให้ฉันมั่นใจว่าไม่น่าจะมีวิฤตการเงินที่รุนแรงไปกว่านี้อีก


ที่มา : http://web.worldbank.org/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน้าที่ของนักการเงินความเห็น (0)