ลงชุมชนครั้งที่6

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2559

ทำถ่านไม้และน้ำส้มควันไม้ โดยปราชญ์ชาวบ้าน นาย ทวีป ม่วงนวล และ นาง จำรัส ม่วงนวล

วัสดุอุปกรณ์

  • เตาเผ่าถ่าน
  • ฝืนไม้สด
  • หินเกล็ด

วิธีการทำ

1.นำฝืนไม้สดเรียงใส่เตาเผาจากฝาด้านบนของเตา โดยเรียงจากท่อนเล็กไว้ล่างสุด


2.ปิดฝาเตาด้านบน นำหินกรวดมากลบปิดเพื่อให้เตาคงความร้อนไว้ภายในได้ดียิ่งขึ้น


3.จุดไฟเผาที่หน้าเตา ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมงถ่านก็เสร็จสมบูรณ์

ประโยชน์ของถ่านไม้

ใช้ใส่ไฟเพื่อประกอบอาหาร โดยจะให้ความร้อนได้นานกว่าถ่านทั่วไป 15-20 นาที


น้ำส้มควันไม้

ในขณะที่เผาถ่าน จะมีไอน้ำที่ระเหยขึ้นมา เมื่อมาเจอกับท่ออะลูมิเนียมที่มีความเย็นทำให้เกิดการควบแน่นเกิดเป็นน้ำส้มควันไม้ แล้วหยดลงมาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ โดยน้ำที่ได้มา มีลักษณะเป็นสีส้ม ทิ้งให้ตกตะกอนก็จะสามารถนำไปใช้ได้

ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้

ใช้ขับไล่แมลงทั่วไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านสะพานดำ อ.บางแพ จ.ราชบุรีความเห็น (0)