วิกฤติการณ์เงินโลกในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่

่Jennita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รุนแรงกว่าเดิม

เรามีความเข้าใจพอสมควรในปัจจุบันถึงสาเหตุหลักของวิกฤติเศรษฐกิจโลก ซึ่งก็คือนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในสภาพแวดล้อมที่มาตรการกำกับดูแลยังขาดความรัดกุมอยู่ ทำให้เอื้อต่อความพยายามของนักลงทุนที่จะจับเสือมือเปล่าด้วยการใช้เงินทุนหรือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะมีในอนาคตมาเป็นเดิมพันในการพนันขันต่อ ณ ปัจจุบัน การประเมินความเสี่ยงที่ผิดพลาด และการก่อตัวของความเสี่ยงในระบบการเงินของโลก

วิกฤติการเงินโลกได้เผยให้เห็นถึงความเปราะบางหลายประการในระบบการเงินโลกที่เชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ เข้าด้วยกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่รับรู้และได้รับการรายงานมาเนิ่นนาน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ศักยภาพของประเทศเหล่านี้ที่จะมีอิทธิพลต่อนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการกำกับดูแลภาคการเงินของประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจก้าวหน้ากว่านั้นยังอยู่ในขอบเขตจำกัด นี่เป็นข้อเท็จจริงในเศรษฐกิจระดับใหญ่ซึ่งเงินสกุลท้องถิ่นมีสถานะเป็นที่ต้องการของนักลงทุนทั่วโลก ในเศรษฐกิจเหล่านี้แรงจูงใจที่จะปรับความไม่สมดุลภายในประเทศยังมีอยู่น้อยเนื่องจากสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ซื้อขายเป็นดอลล่าร์นั้นมีอยู่สูง สามารถตอบสนองความต้องการเงินทุนจากนอกประเทศได้ เศรษฐกิจโลกได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากสภาวะเศรษฐกิจเฟื่องฟูในช่วงปี 2546-2550 ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากปัจจัยที่ไม่ยั่งยืน

ดิฉันคิดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการลดลงเรื่อยๆ ทั้งด้านการลงทุนหรือการค้าระหว่างประเทศ ยังไม่ค่อยมีการฟื้นตัว อาจจะเป็นผลมาจากกการเมืองของไทยที่ทำให้ศักยภาพของการดำเนินธุรกิจของไทยมีปริมาณที่ลดน้อยลงมีการเติบโตที่ถูกจำกัดลง ควรที่จะมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคงและการรับมือต่างๆ


แหล่งที่มา : http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/THAILANDINTHAIEXTN/0,,contentMDK:22432989~menuPK:4039552~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:486697,00.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน fn4613ความเห็น (0)