ลงพื้นที่ครั้งที่ 7

ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภาคตะวันตก:กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งเกิดจากการนำซากหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกัน และผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย ไม่แข็งกระด้าง และมีสีน้ำตาลปนดำ

ส่วนผสมของวัสดุ

หอยเชอรี่ จำนวน 30 กิโลกรัม

กากน้ำตาลและน้ำอย่างละ 10 กิโลกรัม

ผลไม้ จำนวน 10 กิโลกรัม

วิธีการกองปุ๋ยหมัก

1.กากน้ำตาลและน้ำ อย่างละ 10 กิโลกรัม

2.นำหอยเชอรี่และผมไม้มาบดด้วยเครื่องบด

3.หมักไว้ 30 วัน

4. นำผสมไม้ จำนวน 10 กิโลกรัม

5.สารเร่ง พด.2 จำนวน 1 ซอง

6.นำวัสดุในการหมักผสมลงในถังหมัก

ประโยชน์

– ใช้ฉีดพ่นหรือเติมในดินหรือน้ำ ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในดิน และน้ำ
– ใช้เติมในดิน ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี และช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดิน และน้ำ
– ช่วยเพิ่มอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน และน้ำ
– ใช้รดต้นพืชหรือแช่เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์เพื่อเร่งการเกิดราก และการเจริญเติบโตของพืช
– เป็นสารที่ทำหน้าที่เหมือนฮอร์โมนพืช กระตุ้นการเกิดราก และการเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิต และคุณภาพสูงขึ้น
– ใช้ฉีดพ่นในแปลงเกษตร ช่วยต้านแมลงศัตรูพืช และลดจำนวนแมลงศัตรูพืช
– ใช้ฉีดพ่นในแปลงผัก ผลไม้ หรือผลผลิตต่างๆ เพื่อป้องกันการทำลายผลผลิตของแมลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ผู้นำชุมชนในภาคตะวันตกความเห็น (0)