วิกฤติการณ์เงินโลกในอนาคต

จากวิกฤติการณ์เงินโลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเงินในเอเชีย หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่า วิกฤติต้มยำกุ้ง เป็นช่วงวิกฤติการณ์เงินซึ่งส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชียเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากการแพร่ระบาดทางการเงิน และวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ (อังกฤษ: subprime mortgage crisis) หรือ วิกฤติซับไพรม์ และยังรู้จักกันในชื่อ วิกฤติสินเชื่อด้อยคุณภาพ (ในประเทศไทยอาจเรียกว่า วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์) เป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ปรากฏให้เห็นชัดในช่วงปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 จุดเด่นของวิกฤตินี้คือการที่ความคล่องตัวของตลาดสินเชื่อทั่วโลกและระบบธนาคารลดลง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา การกู้ยืมและการให้กู้ยืมที่มีความเสี่ยงสูง และระดับหนี้สินของบริษัทและบุคคลที่สูงเกินไป วิกฤติครั้งนี้มีผลหลายขั้นและค่อย ๆ เผยให้เห็นความอ่อนแอในระบบการเงินและระบบการควบคุมทั่วโลก ฯลฯ ซึ่งคิดว่าแนวโน้มในอนาคตของสถานการณ์วิกฤติการณ์เงินโลก มีแนวโน้มที่อาจจะรุนแรงกว่าเดิมอันเนื่องมาจากปัญหาหลายๆอย่างที่มีผลกระทบมาจากวิกฤติต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้น อีกทั้งโลกปัจจุบันมีความซับซ้อน ผู้คนเห็นแก่ได้ การบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลให้วิกฤติการณ์เงินโลกในอนาคตมีแนวโน้มที่รุนแรงยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Workshopความเห็น (0)