วิกฤติการณ์เงินโลกในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงกว่าเดิดหรือไม่ เพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้น

โดยส่วนตัวดิฉันมีความคิดเห็นว่าวิกฤติการณ์เงินโลกในอนาคตมีแนวโน้มที่จะรุนแรงกว่าเดิม

เพราะวิกฤติการณ์เงินโลกเกิดจากการตื่นตัวจากสภาวะทางเศรษฐกิจมากเกินกว่าเหตุของประชาชนและนักลงทุนทั้งหลายๆประเทศโดยฉะเพราะประเทศมาหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา โดยมีปัจจัยมาจากหลายๆด้าน อาทิเช่น ด้านตลาดหุ้น ซึ่งเป็นแหล่งลงทุนให้แก่หนักลงทุนกระเป๋าหนักได้ดี จึงทำให้เกิดภาวะการเก็งกำไรขึ้น โดยผู้ลงทุนส่วนมากจะคำนึงถึงแต่กำไรที่จะได้รับมากกว่าความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรมุ่งเน้นวิธีการแบบยั่งยืนมากกว่าที่จะมองแค่ผลตอบแทนแบบฉาบฉวย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ลงทุนประสบปัญหาจากการขาดทุนอย่างหนักจากราคาหุ้นที่ขึ้นและลงแบบทิ้งดิ่งได้ ทำให้นักลงทุนและหน่วยงานต่างๆที่หวังผลกำไรจากการลงทุนในตลาดหุ้นสามารถล้มละลายจากการลงทุนได้เพราะการลงทุนโดยขาดการศึกษาข้อมูลรอบด้านนั้นคือหายนะอย่างแท้จริงของนักลงทุน นักลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกๆครั้ง เพียงเท่านี้จะทำให้ธุรกิจที่นักลงทุนได้ลงทุนไว้ไม่เกิดการขาดทุนหรือล้มละลายลงได้อย่างฉับพันได้อีก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมนาทางการเงินความเห็น (0)