การคาดการณ์วิกฤตการณ์การเงินในอนาคตของข้าพเจ้า

คาดว่าวิกฤตการณ์การเงินในอนาคตจะมีความรุนแรงขึ้น เพราะจากแนวโน้มสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบบันมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสังเกตุได้จากความผันผวนที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน ทั้งทางด้านระบบเศรษฐกิจในประเทศ ต่างประเทศ การเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งมีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากค่าครองชีพที่มีปรับตัวสู.ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามเข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ก็สามารถแก้ได้เพียงระยะสั้นๆ ทำให้นักลงทุนต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่กล้าเข้ามาลงทุนและเลือกลงทุนในประเทศที่มีความมั่นคงต่อระบบเศรษฐกิจเท่านั้น และบางส่วนยังเลือกที่จะเก็บเงินสดไว้กับตัวเองเพื่อใช้ในยามจำเป็ฯมากว่าการลงทุนไปอย่างเสียประโยชน์ แต่ก็มีนักลงทุนประเภทหนึ่งที่ยังเลือกลงทุนอยู่คือนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้และหวังว่าจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นในอนาคต และเมื่อนักลงทุนที่ไม่กล้าลงทุนมีมากกว่าก็ทำให้ธุรกิจบางธุรกิจที่ต้องการเงินทุนขาดแคลนเงินลงทุนต้องเร่งหาเงินทุน หากหาไม่ได้จำเป็ฯต้องปิดกิจการปรือเพิ่มสัดส่วนของหุ้นซึ่งอาจจะเป็นไปได้ยาก หากประเทศขาดเงินลงทุนมากรัฐบาลจะต้องเร่งหาเงินมาหมุนเวียนในระบบมากขึ้น เช่น การกู้เงินจากต่างประเทศ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางนักลงทุนความเห็น (0)