คำสั่ง stset ของ STATA สามารถกำหนดให้ทำ freq. weight , [fw=pop] ได้

Paper วิจัย Cohort หรือ RCT มีข้อมูล การป่วย (หรือเสียชีวิต ) และข้อมูลเวลา ผู้อ่านอาจทดลอง plot กราฟเปรียบเทียบ Cumulative Hazard, Cox Proportional hazards

Survival Analysis คำสั่ง stset ของ STATA
สามารถกำหนดให้ทำ freq. weight , [fw=pop] ได้ (ถ้า SPSS ใช้ weight cases)

ถ้างานวิจัย Cohort (มี Exposed, Unexposed)
หรือ RCT (มี กลุ่มทดลอง, กลุ่มควบคุม)
และ มีข้อมูลเวลา เช่น ทุก 6 เดือน, ทุก 1 ปี
เช่น จำนวนป่วย, จำนวนไม่ป่วย, และ pop คือ ตัวแปรที่ใช้เป็นตัวคูณ
ผู้อ่าน อาจทดลองใช้วิธี stset และ freq. weight ทดลองวาดกราฟ Kaplan Meier Survival,
Cumulative hazard, Cox proportional hazards, hazard ratio
The Women's Health Initiative.
Full Paper
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid...ตัวอย่าง RCT: Women's Health Initiative (JAMA, 2002)
Source: http://www.pitt.edu/~super4/33011-34001/33051-3306...


ผู้อ่าน อาจทดลอง สั่ง stset timevar, [fw=pop] failure(cases==1)
ทดลองวาดกราฟ Kaplan-Meier Survival, Cumulative Hazard
Cox Proportional Hazards หาค่า hazard ratio
ตัวอย่าง โดย click link ด้านล่างนี้
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1999671/EPI_56...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EPISTATความเห็น (0)