วิชาภาวะผู้นำ : คลิปการเรียนรู้ (เรียนรู้คู่บริการ -ง่ายงามบนความต้องการของชุมชน)


วิชาภาวะผู้นำ เป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักของการจัดกิจกรรมเรียนรู้คู่บริการระหว่างนิสิตกับชุมชน โดยเน้นแนวคิดผู้เรียน/ชุมชนเป็นศูนย์กลาง - เรียนรู้ผ่านกิจกรรม/โครงการ - ชุมชนเป็นห้องเรียน

ทั้งนี้จะมุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้อย่างเป็นทีม ตามครรลองของการศึกษาเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีจิตสาธารณะ ซึ่งก่อนการปฏิบัติการจริง นิสิตจะได้เรียนรู้องค์ความรู้ภาคทฤษฎีในเรื่องต่างๆ เช่น ความเป็นผู้นำ การเขียนโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินโครงการ การจัดการความรู้ การสื่อสารสร้างพลัง การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

และสื่อจากนี้ไป คือส่วนหนึ่งที่นิสิตได้ประมวล หรือจัดทำขึ้น เพื่อยืนยันถึงกระบวนการ และผลลัพธ์ของการเรียนรู้ผ่านรายวิชาภาวะผู้นำ อันเป็นกิจกรรมบนฐานความต้องการของชุมชน ตามแบบฉบับ "ง่ายงาม บนความต้องการของชุมชน" ณ วัดใหม่ประชาสามัคคี ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ลองดูนะครับ -- สื่อง่ายๆ ในแบบฉบับของนิสิตชั้นปีที่ 1 ซื่อใสตามวัยของพวกเขา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

นักศึกษา ตั้งใจ และขยันมากๆ นะคะ

เขียนเมื่อ 

วิชาภาวะผู้นำ ....

สำคัญมาก ๆ นะจ๊ะ

ผู้บริหารปัจจุบัน ผู้นำองค์กรทั้งหลาย

ที่ไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่

ก็เพราะ ... ไม่มีภาวะผู้นำ...ที่สมบูรณ์

บางคนเก่งทฤษฎี แต่นำไปประยุกต์ใช้ไม่ได้

ใช้ไม่เป็น เหมือนเด็กท่องสูตรคูณได้แม่นยำ

แต่ทำเลขคูณไม่ได้จ้ะ


เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยครับ

จะขอตามไปดู video ก่อนนะครับ

ชอบใจ "ง่ายงาม บนความต้องการของชุมชน" ณ วัดใหม่ประชาสามัคคี ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม.....

เป็นความต้องการของชุมชนจริงๆครับ