การศึกษาดูงาน : ศูนย์ฝึกอบรมครู National Center for Teacher Development ประเทศญี่ปุ่น

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมครู ที่ National Center for Teacher Development ประเทศญี่ปุ่น โดยทางมหาลัยวิทยาขอนแก่น (ศูนย์วิจัยทางคณิตศาสตร์)

ในฐานะผู้ร่วมศึกษาดูงาน ในศูนย์นี้ ได้รับความประทับใจในการวางระบบ พัฒนาครู ที่มีการคัดเลือก วางแผนยุทธศาสตร์ การทำงาน และสามารถดำเนินการไปได้ ตามแผนที่วางไว้ ความประทับใจ ไม่ได้อยู่ที่เพียงด้านกายภาพ อาคารสถานที่ แต่เป็นเรื่องของการวางแผนที่ผ่านกระบวนการคิดเป็นระบบ วางระบบการศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ในระยะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส

จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมประเทศญี่ปุ่น จึงมีแต่พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ และ จิตสำนึกต่อส่วนรวม

ขออนุญาตคัดลอก ข้อความของ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ได้เป็นผู้นำในการศึกษา ดูงาน ครั้งนี้ ดังนี้

" ผมและคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาดูงานด้านการพัฒนาครูของประเทศญี่ปุ่น วันนี้ทั้งสองสถาบันเห็นชอบในหลักการที่จะร่วมมือกันโดยคณะผู้บริหารของ NCTD จะเดินทางไปเยือนสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียนที่ขอนแก่นในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อลงนามความร่วมมือและทำโปรแกรมการทำงานร่วมกัน

กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมครูให้สามารถสอนได้ตามมาตรฐานของกระทรวงอย่างมาก ดังนั้นสาระและครูที่จะเข้าอบรมจึงมีการจัดระบบอย่างชัดเจน เช่น ครูที่จะสามารถเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาต้องผ่านการเป็นครูสอนหนังสือจริงมาไม่น้อยกว่า 20 ปี ดังนั้นผอ.โรงเรียนจึงเป็นคนที่เข้าใจชั้นเรียนและนักเรียนเป็นอย่างดีมาแล้ว เมื่อมาบริหารโรงเรียนจึงสามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครูได้เพราะเข้าใจความคิดและความรู้สึกของครู

ครูของญี่ปุ่นไม่ได้วัดความสำเร็จกันที่ใครก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ได้เร็วหรือสูงกว่ากัน แต่เขาวัดกันที่ครูคนไหนสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามเป้าหมายกระทรวงได้มากกว่ากัน หลักการพื้นฐานเหล่านี้จำเป็นต้องตั้งให้ถูกต้องก่อน ไม่เช่นนั้นระบบความก้าวหน้าของครูจะเป็นเรื่องของครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเลย

การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจึงไม่ใช่เพียงแค่การกระจายอำนาจและเพิ่มงบประมาณให้โรงเรียนเป็นสำคัญ แต่มีเรื่องอีกหลายเรื่องทางเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบการพัฒนาครูและวิธีการสอนอีกมากที่ต้องทำให้ถูกต้องก่อน "

อ้างอิง https://goo.gl/f7XkBl


ตลอดเส้นทางที่ผ่าน จะมองหารถยนต์สักคันก็มีน้อยมาก .แต่ที่ศูนย์พัฒนาครู ก็เห็นมีรถจอดจำนวนมาก ก็เลยนึกเล่นๆ ว่า ครูที่นี่ คงจะมีฐานะดีไม่เบา

บริเวณศูนย์พัฒนาได้รับการออกแบบสำหรับ training ครู ตรงนี้เป็นบริเวณโซนตรงกลาง สวยงามมาก สะอาดมาก เป็นระเบียบมาก

ห้องฝึกอบรมครูด้านไอซีที ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม สะดวกสบาย และทันสมัย ด้านหน้ามีทั้งจอโปรเจคเตอร์ จอ interactive ซึ่งใช้งานร่วมกับไอแพด สามารถจับภาพและ ส่งออกหน้าจอได้ทันทีภายในศูนย์ยังมีห้องสำหรับพักนอน นอนหนึ่งคน ต่อหนึ่งห้องค่ะ ขนาดเล็กพอประมาณ

เหมือน cafe เบาๆ สำหรับพักผ่อน สบายๆ

ห้องลักษณะ lecture ก็มีหลายห้อง

ห้องสำหรับปฏิบัติการ จะมีเครื่องมือ พร้อม ไม่ได้บรรยายอย่างเดียว แต่ลงมือฝึกปฏิบัติได้ทุกห้องมีเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ทันสมัย สะอาดมาก ไม่มีฝุ่น ไม่มากจนล้นเหลือ เป็นสื่อที่จำเป็นต่อการพัฒนาครูอย่างแท้จริงบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)