แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจไทย ปี59

จากที่ดิฉันได้ศึกษาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างๆ และได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข่าวแน้วโน้มของเศรษฐกิจไทย ในปี59 ดิฉันจึงได้รวบรวมเนื้อหาจากวิชาที่ได้เข้าไปนั่งเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคาบที่แล้วและดิฉันได้รวมทั้งเนื้อหาที่น่าสนใจในทางเว็บไซต์ต่างๆมาพอคร่าวๆค่ะ

การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559

เศรษฐกิจไทยปี 2559 มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 4.2%

(โดยมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในช่วง 3.9-4.5%)

โอกาสที่เศรษฐกิจไทยปี 2559 จะขยายตัวได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

(ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การส่งออกขยายตัวได้ตามเป้า) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาล (ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้การบริโภค/การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย)

การส่งออกสินค้าตลอดทั้งปี 2559 มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 5.3% (โดยมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในช่วง 4.8% ถึง 5.8%)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.4% (โดยมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในช่วง 0.9% ถึง 1.9%)

สำหรับสุดท้ายนี้น่ะค่ะ เราได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเศษฐกิจ ในปี59แล้ว เราสามารถพร้อมที่จะรับรับมือกับปัญหาที่จะตามอย่างไรได้ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขต่างๆ ดั้งนั้นข้อมูลที่ดิฉันนำมาแชร์นี้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก้น้อยค่ะ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาข่าวเศรษฐกิจในปี59ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Fn4613ความเห็น (0)