abacus
นางอาพร อาร์ ประทุมทอง มณีนิล

Pinterest สื่อใหม่กับการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21


แนะนำ Pinterest สื่อใหม่กับการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21

ในยุคศตวรรษที่21 เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น-นักศึกษา ที่แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นสาเหตุให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับระบบ การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักศึกษามากขึ้น เพื่อดึงดูดให้นักศึกษาสนใจเรียน โดยเน้นให้ผู้สอนและผู้เรียนเกิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง จนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่แบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมอีกต่อไปผู้เขียนจึงนำเสนอ Pinterest สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งนับเป็นสื่อใหม่ที่น่าสนใจ เพื่อปรับใช้ในระบบการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศนี้ โดยเน้นให้ ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า จนเชื่อมโยงเข้ากับเป้าประสงค์ ขององค์การได้

Pinterest คือการรวมกันของคำว่า “Pin” + “Interest” ความหมายในภาษาไทย คือ “ปักหมุด” + “ความน่าสนใจ” ซึ่ง หมายถึง การปักหมุดในสิ่งที่เราสนใจนั่นเอง Pinterest คือเว็บไซต์ ประเภท SocialBookmark หรือ WebBookmark สำหรับเก็บหน้า เว็บ คลิปวีดิโอ หรือไฟล์ภาพ ฯลฯ ที่อยู่บนเว็บ ซึ่งผู้ใช้เก็บสิ่งที่ สนใจมีความชอบส่วนตัว และวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล โดยใช้หลัก ของในการปักหมุด (Pin) สิ่งที่สนใจให้เพื่อนในเครือข่ายของผู้ใช้ได้ เห็น และหากเพื่อนเครือข่ายสนใจจะเกิดกระแสบอกต่อ (Viral Marketing) นอกจากนั้น เพื่อนในเครือข่ายที่เข้ามาติดตามและมี วิถีชีวิตแบบเดียวกันกับผู้ใช้ผ่าน Pinterest สามารถเข้ามากด Like หรือ Comment พร้อมกับแชร์ (Share) ไปยังเครือข่ายสังคม ออนไลน์อื่นๆ ในการเรียนการสอนซึ่งเป็นประโยชน์ ทั้งต่อผู้สอนและผู้เรียน (Staff Writers, 2012) ดังนี้ 1. สร้างกระดาน(Board) ฐานข้อมูลต่างๆ โดยสามารถ ใช้ร่วมกันระหว่างเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน หรือนักศึกษา 2. ค้นหาและปักหมุด(Pin) รูปภาพวิดีโอ โครงการต่างๆ หรือเนื้อหาต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทเรียนที่จะเรียนในสัปดาห์ ต่อๆ ไป 3. ปักหมุด(Pin) เรื่องราวหรือข่าวที่เป็นกระแสในสังคม แล้วเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาอ่านประจำวันได้ 4. ใช้ช่องที่ใช้สำหรับการสืบค้น(Search Bar) ในการหา เนื้อหาที่สนใจ 5. สามารถเก็บLinkของเว็บไซต์ที่เป็นประเด็นที่สนใจเก็บ ไว้ที่หน้ากระดาน (Board) เพื่อง่ายต่อการค้นหา 6. สร้างกระดาน (Board) ที่เป็นแต่ละบทของวิชานั้นๆ 7. ใส่ความคิดเห็นในสิ่งที่ปักหมุด(Pin) ไว้ด้วย เพื่อที่ง่าย ต่อการจดจำได้ว่าสิ่งที่ปักหมุดไว้สำคัญยังไงบ้าง 8. สร้างกระดาน(Board)ที่เป็นแหล่งค้นคว้าของนักศึกษา โดยสามารถจัดเป็นรูปแบบห้องสมุดได้อย่างน้อยนักศึกษาสามารถ เข้ามาดูว่าหนังสือเล่มไหนหรือแหล่งข้อมูลหรือ ฐานข้อมูลแหล่ง ใด ที่นักศึกษานำไปใช้ค้นคว้าต่อจากบทเรียนได้ 9. ค้นหาอาจารย์ท่านอื่นที่ใช้ Pinterest เหมือนกันและมี ความสนใจไม่แตกต่างกัน หรืออาจารย์ที่สอนวิชาเดียวกัน เพื่อใช้ แลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ในบทเรียนหรือแม้กระทั่ง แลกเปลี่ยนความคิด และโครงการต่างๆ ในรายวิชานั้นๆ 10. เปิดกระดาน (Board) เป็นชุมชน (Community) ให้ นักศึกษาหรือผู้ปกครอง สามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ เช่น สร้างกระดาน(Board) โครงการPRSummer Camp เป็นต้น 11. ร้องขอความคิดเห็นในโครงการที่จะจัดในระหว่างภาค การศึกษาจากคณาจารย์ที่ใช้Pinterest เพื่อนนำมาปรับปรุงแผนการ สอนได้ 12. เชื่อมต่อกับประชาชนทั่วไปโรงเรียนมัธยมมหาวิทยา ลัยอื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาต่อไปได้ 13. รวมรวมความคิด สร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐาน ข้อมูลให้แก่นักศึกษา 14. ใช้เป็นกระดาน (Board) ที่ไว้เก็บรวบรวมการ สร้างสรรค์ผลงานนักศึกษาในโครงการต่างๆ 15. สร้างกระดาน (Board) เป็นกลุ่มในห้องเรียนการใน ทำรายงานกลุ่มของนักศึกษา 16. ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาแบบออนไลน์

ดังนั้นการใช้ Pinterest ต่อการเรียนการสอน จะ ทำให้ผู้ เรียนและผู้สอนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอน และผู้เรียนจะสามารถค้นคว้าข้อมูล แสวงหาข้อมูลที่ใช้ประกอบ บทเรียนจนสามารถทำความเข้าใจในตนเองมองเห็นความสำคัญ ในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับ ความรู้เก่า และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้นอกจากนี้ผู้ สอนควรเรียนรู้ที่จะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อื่นๆ

ที่มา: วารสารนักบริหาร ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 หน้า 131-138 ปีที่พิมพ์ 2555 สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

คำสำคัญ (Tags): #kmanw
หมายเลขบันทึก: 605429เขียนเมื่อ 26 เมษายน 2016 06:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 เมษายน 2016 06:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี