อบรมภาษาอังกฤษให้พระมอญที่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2)


กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ active learning

วันที่ 22 เมษายน 2559 ผู้เขียนจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้แก่พระที่มาจากรัฐมอญ โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท และเอกสาขาสันติศึกษา มหาจุฬาฯท่านเป็นบล็อกเกอร์ใน www.gotoknow.org ด้วย ท่านเป็นสะพานบุญให้ผู้เขียนมาอบรมภาษาอังกฤษให้พระมอญฟรี อ่านเรื่องของพระมอญในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษได้ที่นี่ พระอาทิตย์ยามเช้าที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสวยมาก เสียดายตรงที่มีโรงงานอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยปล่อยควันตอนช่วงเย็น ถ้าโรงงานอยู่ใกล้สถานศึกษาจะเกิดผลเสียค่อนข้างมาก ในต่างประเทศเขาไม่ทำกัน แต่บ้านเรามีเต็มเลย...ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มีกองขยะใหญ่มากไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย ฤดูฝนกลิ่นขยะจะโชยมา ไม่ต้องบอกว่ากองขยะของใคร...นักการเมืองท้องถิ่นคนไหน...(อ้าวนอกเรื่อง)

ท่านนี้เป็นนิสิตปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พูดภาษาอังกฤษได้ดีทีเดียว

กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมการพูดหรือเรียกว่า show and share ให้ผู้เข้าเรียนทุกรูปเตรียมสิ่งของที่ได้รับมาจากเพื่อนอาจเป็นของที่ระลึกหรือเป็นสิ่งของที่ได้มาจากคนอื่น ให้บอกว่าสิ่งของนั้นคืออะไร ได้มาอย่างไร ทำไมประทับใจสิ่งของนั้น กิจกรรมนี้ให้เป็นการบ้านจากวันที่ 21 เมษายน 2559 ผู้เรียนจะได้มีเวลาเตรียมตัวสำหรับการพูด ได้เตรียมสิ่งของที่จะมา show and share ให้แก่เพื่อน เสียดายเวลาที่ share มีค่อนข้างน้อย

ท่านนี้เล่าเรื่องโทรศัพท์ที่ท่านได้รับมาจากเพื่อน

ท่านนี้พูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก สัมภาษณ์ท่านทีหลังพบว่าท่านไปอยู่ที่ศรีลังกาเพื่อเรียนธรรมมะและภาษาทำให้ภาษาท่านดี ท่านบอกว่าต้องฝึกพูดบ่อยๆแล้วภาษาอังกฤษจะพัฒนา ลองดู video ของท่านนะครับ ผู้เขียนให้ท่านเล่าเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษของท่านเองให้แก่เพื่อนๆด้วย แต่เสียดายไม่ได้ถ่าย video เอาไว้ มีประโยชน์แก่ผู้ที่อยากพูดภาษาอังกฤษมาก


ผู้เขียนไม่ได้ให้พูดทั้งหมด 15 ท่าน เหลือเอาไว้ช่วงตอนเรียนตอนบ่ายด้วย ผู้เขียนแอบเข้าไปดูใน Facebook พบว่าหลายท่านสอนภาษาอังกฤษและสอนธรรมมะให้แก่ชาวมอญใน Mon state ในประเทศพม่า ผู้เขียนต้องขอบพระคุณท่านมหาสำรวย ที่เข้ามาช่วยถ่ายรูป ปกติผู้เขียนเป็นวิทยากรเองไม่มีโอกาสถ่ายรูปตัวเอง ต้องอาศัยกล้องจากผู้อื่น

เนื่องจากมีพระหนึ่งรูปที่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี แต่พูดได้บางคำเลยใช้เทคนิคการใบ้คำช่วยท่าน ได้ผลดีมาก ให้เพื่อนช่วยใบ้คำภาษาอังกฤษที่เป็นคำแล้วให้ท่านพยายามตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด

แต่การใบ้คำมีคำห้องห้ามที่ห้ามพูด เลยได้คนอื่นและพระรูปอื่นๆออกมาใบ้คำด้วย ผู้เขียนชอบชุดการแต่งกายของชาวมอญ คล้ายๆพม่า ในส่วนของผู้ชายนุ่งโสร่งด้วย สีของชุดสวยมาก โสร่งก็สีแปลกดี...

มีกิจกรรมที่เรียงประโยคภาษาอังกฤษจากการอ่าน เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้หลักเหตุผลว่าประโยคอันแรกขึ้นมาแบบนี้ ประโยคต่อไปจะเป็นอย่างไร ผู้เรียนจะได้ทั้งทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่เป็นลำดับขั้นตอนด้วย กิจกรรมภาษาอังกฤษให้ผู้เขียนได้เคลื่อนที่ได้ใช้ภาษาจริงตามหลักของ Active learning และเรื่องของ Transformation learning

กิจกรรมในตอนภาคเช้าหมดไปอย่างรวดเร็ว พระท่านฉันอาหารเวลา 11.00 น.ต้องรีบให้ท่านไปฉัน เวลา 13.00 น.เริ่มกิจกรรมด้วยการฟังภาษาอังกฤษจากบทเรียนภาษาอังกฤษที่ผู้เขียนใช้พัฒนาครูเรื่อง CEFR มีการฟังเพื่อตอบคำถามภาษาอังกฤษด้วย

อีกกิจกรรมหนึ่งเป็นเกมพัฒนาทักษะการฟัง แต่เล่นเป็นทีมให้ตอบคำถามที่ถามจากเรื่องรอบตัว ถ้าตอบคำถามได้จะมีคะแนนให้เป็นบทเรียนสำเร็จรูป ผู้เขียนได้มาจากตอนไปพัฒนาครูให้สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์หนึ่ง

ในภาพดูพระและเจ้าหน้าที่ลุ้นๆกันมากเลยนะครับ กิจกรรมการเขียนในภาคบ่าย มีการเขียนเรื่องโดยให้ไปอ่านข้อความแล้วมาบอกเพื่อนเขียน หลังจากนั้นช่วยกันสรุปว่าเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับอะไร

ผู้เขียนให้เขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเองให้พระท่านเขียนและให้เพื่อนๆช่วยกันแก้ไขว่าเขียนผิดอย่างไร ใช่เวลาไม่นานพบว่าท่านเขียนได้ข้อมูลจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้ตรวจให้ท่าน ขอท่านมาตรวจเป็นการบ้าน ไม่ได้ให้เขียนชื่อผู้เขียนเพราะจะเอาไปให้พระรูปอื่นๆอ่านแล้วเดาว่าเป็นของใคร

กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมการใบ้คำแข่งกันแต่ละทีม หลังจากนั้นผู้เขียนก็ใช้คำเหล่ามาให้ผู้เรียนวาดภาพ ภาพที่วาดจะมีตำแหน่งบอกให้ว่าภาพเหล่านั้นมีจำนวนเท่าไรและอยู่ตรงไหนของภาพ กิจกรรมนี้จะใช้เรื่องบอกตำแหน่งหรือ proposition ภาษาอังกฤษ ผู้เขียนเลือกคำที่ใบ้ยกแลคำที่บอกตำแหน่งที่ซับซ้อนให้เหมาะสมกับทักษะภาษาของผู้เรียน

กิจกรรมแข่งวาดภาพนั้น หลังวาดแล้วก็นำภาพเหล่านั้นมาเขียนเรื่องใหม่ว่าเป็นอย่างไร ให้ใช้จินตนาการของแต่ละกลุ่ม แต่ละกลุ่มชอบเล่าเรื่องเป็นนิทานเช่น Once upon the time...


กิจกรรมเหล่านี้ผู้เขียนเป็นเพียงวิทยากรกระบวนการ(Facilitator) พยายามดึงเอาความรู้ความสามารถของผู้เรียนออกมาให้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ลองดูการเล่าเรื่องของพระอาจารย์ใน video นะครับ ต้องขอบคุณพระมหาสำรวยและทีมงานที่ช่วยถ่ายภาพและดูแลเป็นอย่างดี ขอบพระคุณท่านพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท และเอกสาขาสันติศึกษา มหาจุฬาฯ ท่านเป็นสะพานบุญให้ผู้เขียนมาอบรมภาษาอังกฤษให้พระมอญ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน วันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 มีจัดกิจกรรมให้พระชุดนี้อีก รออ่านนะครับ ขอบคุณครับ....ความเห็น (9)

มาเสริฟของว่างยามเที่ยงจ้ะ


ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

หิวเลย

เปรี้ยวปาก 555

-สวัสดีครับ...

-ดูคงแก่เรียนทุกท่านเลยนะครับ..อิๆ

-แบบนี้....เจ๋งมาก ๆครับครู

-เป็นกำลังใจให้นะคร้าบ...

เห็นภาพแล้ว พลอยมีความสุไปกับการเรียนร๔้ในครั้งนี้ด้วยจริงๆ ...

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาอีกรอบ..มาตอบคำถามเรื่องผักพื้นบ้านนามว่า"ผักแซ่ว"ครับ

-ผักแซ่ว เป็นผักคนละชนิดกับ"ผักเชียงดา"ครับ

-ผักแซ่ว จะมีรสออกขมกว่าผักเชียงดา.ครับ

-ตอนนี้ผักแซ่วที่ได้มากำลังชำเอาไว้ในถุง..รอฝนลงวันไหนจะได้เอาไปปลูกลงดินครับ..

-คาดว่าปีหน้า..คงได้กิน"แกงผักแซ่ว"แน่ๆ ครับ 55

-ขอบคุณครับ

ขอบคุณคุณเพชรมากเลยครับ

ที่มาสองครั้ง

ใช่ครับพระอาจารย์บางรูปเป็นเจ้าสำนักบาลีในพม่าแต่เป็นชาวมอญ

ผมคิดว่าในภาพเป็นเชียงดา

ต่อไปจะลองหาผักแซ่ว

มาปลูกนะครับ

ขอบคุณคุณแผ่นดินมากครับ

พระท่านตั้งใจมากๆครับ

สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

อ่านเรื่องนี้แล้ว

ผมได้เปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับมอญอีกหลายอย่างเลย

ขอบคุณครับ

อ้าวไม่ทันแล้ว

ลุงชาตมาดูก่อนแล้ว

555

ผมเองก็ได้ความรูเรื่องชาวมอญเพิ่มขึ้น

ลองดูใน video นะครับ

ท่านพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี