160424-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Sneak

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Sneak กริยา

(OALD) ให้ความหมายว่า การแอบไปยังบางแห่ง โดยหลบไม่ให้ใครเห็น เช่นเดียวกับ creep

‘I sneaked up the stairs.’

‘I caught him trying to sneak in without paying.’

‘Did you sneak into my room while I was asleep?’

หมายถึง แอบ ทำบางสิ่ง หรือแอบนำเอาบางคน/บางสิ่งไป ไปที่บางแห่งโดยไม่ได้รับอนุญาต

‘We sneak a look at her diary.’

‘If the gate is open, you can sneak a peek at the gardens.’

ไม่เป็นทางการ หมายถึง การแอบเอาบางสิ่งขนาดเล็กหรือไม่สำคัญ เช่นเดียวกับ pinch

‘I sneaked a cake when they were out of the room.’

ใช้ใน UK แบบล้าสมัย หมายถึง แอบฟ้องผู้ใหญ่ว่าเด็กคนหนึ่งทำสิ่งผิด โดยเฉพาะเพื่อหาเรื่อง

‘Did you sneak on me to the teacher?’

(OALD) อธิบายการใช้ sneak ว่า รูป past tense มาตรฐานดั้งเดิมคือ sneaked

อีกรูปให้เลือกใช้ได้ คือ snuck ซึ่งเริ่มใช้ใน US ในศตวรรษที่ 19 และจำกัดการใช้เป็นภาษาถิ่นและไม่ถือเป็นมาตรฐาน

จนกระทั่งไม่กี่ทศวรรษก่อน ที่การใช้แพร่ขยายทั่ว US และยอมรับว่าเป็นคำมาตรฐาน

ใช้แทนกันได้กับ sneaked ในเกือบทุกแบบ เว้นเนื้อหาที่เป็นทางการอย่างยิ่ง

คลังข้อมูลคำอังกฤษของ Oxford ปัจจุบัน

กล่าวถึงการใช้ snuck ว่ามีมากกว่า sneaked

และมีหลักฐานว่า ได้แพร่หลายใช้มากขึ้นใน UK แล้วด้วย

(WED) อธิบายการใช้ snuck เพิ่มเติมว่า

เมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา

ใน US ได้ยอมรับให้รูป past tense และ past participle ของ sneak คือ snuck

‘Bored by the lecture, we snuck out the side door.’

มีการใช้ snuck ให้ปรากฏบ่อยครั้งในนิยาย หนังสือพิมพ์ และวิทยุและทีวี

ในขณะที่มีแนวโน้มจะใช้ sneaked มากกว่าในแบบเป็นทางการและวรรณกรรม

มีเพียงคนหนุ่มสาวและวัยกลางคนในทุกระดับการศึกษาใน US และ Canada เท่านั้น

ที่ใช้ snuck เป็น past และ past participle ในการพูด ที่บางโอกาสถือว่าไม่เป็นมาตรฐาน

แต่เมื่อมีการใช้กันอย่างกว้างขวางโดยพวกนักเขียนอาชีพและนักพูดมีการศึกษา

จึงไม่อาจถือว่าเป็นเช่นนั้นได้อีกต่อไป


ดูคำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)