อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 2 - มิติแห่งการอยู่อย่างผู้ชนะ

ความรู้ที่สร้างและสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์ (Strategy) เทคโนโลยี (Technology) ความรู้ (Knowledge) และเงิน (Money) เป็นไปดังต่อไปนี้

กลยุทธ์

เทคโนโลยี ความรู้

เงิน

กลยุทธ์

กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลยุทธ์การใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลยุทธ์การใช้เงินให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่สนับสนุนการสร้างและบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่สนับสนุนการสร้างและบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้

ความรู้ที่สร้างและสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ที่สร้างและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ที่สร้างและสนับสนุนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

เงิน

เงินที่สนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เงินที่ใช้จัดหาและบำรุงรักษาเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เงินที่ใช้จัดหาและบำรุงรักษาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

หรือสามารถเขียนอยู่ในรูปการเชื่อมโยงได้ดังนี้

living_champ_5living_champ_6

อ้างอิง : thanakrit.net

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องชีวิตความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

605328

เขียน

24 Apr 2016 @ 09:50
()

แก้ไข

24 Apr 2016 @ 09:53
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก