บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) มิติแห่งการอยู่อย่างผู้ชนะ