เรือนจำสมาร์ท (Prison SMART)


ซัดดาชานกรียาสมาธิ เป็นเทคนิคสำคัญของ Prison SMART ในการจัดการความเครียด และ พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ........................

เรือนจำสมาร์ท หรือ สมาร์ทเรือนจำ (Prison SMART) หรือ โปรแกรมการจัดการความเครียด การฝึกอบรม และ การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำ (Prison Stress Management and Rehabilitation Training Program) เป็นโปรแกรมที่มีการดำเนินงานในเรือนจำหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เบลเยี่ยม รัสเซีย อินเดีย เคนยา แอฟริกาใต้ โคโซโว โคลัมเบีย โครเอเชีย ซิมบับเว แทนซาเนีย และ เคนยา เป็นต้น สำหรับ Prison SMART ที่นำเสนอในบทความนี้ คือ Prison SMART ของเรือนจำโครเอเชียโดยจะเป็นการกล่าวถึง ความเป็นมา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานและเทคนิคการหายใจแบบซัดดา ชานกรียา และ ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป ดังนี้

โปรแกรมเรือนจำสมาร์ทที่เรือนจำมณฑล รัฐชิคาโก้

ความเป็นมา Prison SMART เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกในปี 1992 ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิศิลปะแห่งชีวิต ( Art of Living Foundation) และ สมาคมเพื่อคุณค่าของมนุษย์ระหว่างประเทศ (International Association for Human Values) หรือ (IAHV) ดำเนินการโดยอาจาร์ย ศรี ศรี ราวี การ์ ครูทางจิตวิญญาณและผู้นำด้านมนุษยธรรมของอินเดีย เจ้าของวิสัยทัศน์ “ชีวิตของฉัน เป็นชีวิตที่ปราศจากความเครียดและความรุนแรง” ปัจจุบันมีการดำเนินงานใน Prison SMART ในเรือนจำ 32 ประเทศทั่วโลก

วิสัยทัศน์ โปรแกรม Prison SMART ดำเนินงานภายใต้ปรัชญาของอาจารย์ ศรี ศรี ราวี การ์ ที่เชื่อว่า “ถ้าจิตใจเรามีความเครียด และ สังคมมีความรุนแรงเราไม่สามารถบรรลุสันติภาพของโลก” และ “ชีวิตของฉัน เป็นชีวิตที่ปราศจากความเครียด และ ความรุนแรง”

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ต้องขังของเรือนจำโครเอเชีย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม Prison SMART เพื่อจัดการความเครียด ความซึมเศร้า ความขัดแย้ง ลดการใช้ความรุนแรง ได้รับการฝึกอบรม และ การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความพร้อมในการกลับคืนสู่ชุมชน

แนวทางการดำเนินงาน Prison SMART ของเรือนจำโครเอเชีย เปิดดำเนินการมาแล้ว กว่า 10 ปี ในเรือนจำ ๖ แห่ง เป็นการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างเรือนจำกับสมาคมศิลปะการใช้ชีวิตของอาจาร์ย ศรี ศรี ราวี การ์ ครูทางจิตวิญญาณ และ ผู้นำด้านมนุษยธรรมของอินเดีย แบ่งเป็นโปรแกรม Prison SMART สำหรับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ มีการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และ ศิลปะการใช้ชีวิต กีฬา ร้องเพลง กิจกรรมกลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ละประมาณ 18 ชั่วโมง ในรูปแบบต่างๆ เช่น โยคะ และ เทคนิคการหายใจแบบซัคดาซาน กรีนยาสมาธิ เป็นต้น

เทคนิคการหายใจแบบ ซัดดาชาน กรียา (Sudarshan Kriya) เป็นเทคนิคสำคัญของ Prison SMART ที่สอนเทคนิคการหายใจขั้นสูง ที่สามารถช่วยในการชำระล้างร่างกาย และ จิตใจแบบไดนามิค ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้วิธีการกำหนดลมหายใจที่ช่วยลดความเครียด และ อารมณ์เชิงลบ ช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ลดคอเลสเตอรอล ช่วยลดภาวะซึมเศร้า และ ความวิตกกังวล นอนหลับดีขึ้น ช่วยเพิ่มขึ้นระดับพลังงาน ความคมชัดของจิตใจ การลดความขัดแย้ง และ พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และ ความรู้สำนึกรับผิดชอบต่อการกระทำความผิดของตนที่ผ่านมา

Prison SMART สำหรับเจ้าพนักงาน/ผู้ต้องขัง (ซัดดาชานกรียาสมาธิ)

ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน Prison SMART ของเรือนจำโครเอเชีย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จากเรือนจำต่างๆ เชื่อว่า โปรแกรมเรือนจำสมาร์ท ช่วยให้มีสติ ความสงบสุขในตนเอง สร้างพลังงาน ความเชื่อมั่น สามารถควบคุมตนเอง มีความคมชัดของจิตใจ และ สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต ช่วยลดความเครียด มีทัศนคติต่อโลก และ ชีวิตในเชิงบวก และ มีความพร้อมที่จะกลับคืนสู่ชุมชน

โดยสรุป

การดำเนินงาน Prison SMART ของเรือนจำโครเอเชีย เป็นการดำเนินการภายใต้แนวคิดการเปิดโอกาสให้เอกชนมูลนิธิศิลปะแห่งชีวิต และ สมาคมเพื่อคุณค่าของมนุษย์ระหว่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ทักษะ การใช้ชีวิต สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ภายหลังพ้นโทษ โดยมีเทคนิคที่สำคัญ คือ “เทคนิคการหายใจแบบซัดดาชานกรียาสมาธิ เป็นเทคนิคสำคัญของ Prison SMART ในการสอนให้ผู้ต้องขังให้รู้จักการชำระล้างร่างกาย และ จิตใจแบบไดนามิค ลดความเครียด และ พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง จากผลการสำรวจผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมโปรแกรม Prison SMART ในปี 2011 - 2012 พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่สามารถลดความเครียด พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และ มีความพร้อมที่จะกลับคืนสู่ชุมชน


.................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๒๔ เมษายน ๒๕๕๙


อ้างอิง

วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ บทความทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ เรื่อง เรือนจำสมาร์ท เว็บไซต์ คลังความรู้กรมราชทัณฑ์ ประจำเดือน - พ.ศ. ๒๕๕๗


หมายเลขบันทึก: 605329เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2016 02:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2017 11:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ชอบใจที่มีกิจกรรมทั้งผู้คุมขังและผู้ถูกขังครับ

ขอบคุณมากๆครับ

ผมเขียน เรื่อง เรือนจำสมาร์ท หรือ โปรแกรมซัคดา ซาน กรี ยา สมาธิ เป็นบทความทางวิชาการ ในนามสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ เว็บไซต์ คลังความรู้กรมราชทัณฑ์ ประจำเดือน - พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อมาในปี ๒๕๕๘ กระทรวงยุติธรรมได้นำ โปรแกรม สัคคสาสมาธิ ซึ่งมีแนวคิด และ แนวทางการดำเนินงาน ที่ตรงกับแนวคิด และ แนวทางการดำเนินงาน ของโปรแกรมซัคดา ซาน กรี ยา สมาธิ........ที่ผมเคยเขียนไว้ มาเป็น นโยบาย ๕ ก้าว ย่าง ที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ขอบคุณอาจารย์ ดร.ขจิต ฝอยทอง มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี