160422-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Slow & slowly / sludge & slush

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Slow & slowly เมื่อเป็น adv. ต่างใช้แทนที่กันได้ แต่ส่วนใหญ่เลือกใช้ slowly

(WCD) อธิบายการใช้ว่า ทั้ง slow และ slowly เป็นคำมาตรฐานในปัจจุบัน

โดยที่ใช้ slow ไม่เป็นทางการ

ส่วนใหญ่ ในประโยคแบบ imperative (จำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้)

กับกริยาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (motion) เช่น

Drive slow.

Don’t walk so slow.

ใช้ทั่วไปในการพูดมากกว่าเขียน ถึงแม้จะมีปรากฏให้เห็นทั่วไปในป้ายจราจร

เมื่อใช้เป็น adj. โดยร่วมกับ present participle เช่น Slow-burning. Slow-moving.

ในงานเขียนทั่วไปเมื่อเป็น adv. ใช้ slowly มากกว่า เช่น

He drove slowly down the street.

(NOAD) อธิบายว่า ตามปกติใช้ slow เป็น adj. เช่น

A slow learner.

The journey was slow.

ใช้เป็น adv. ในเนื้อหาเฉพาะ รวมถีงเป็นคำผสม เช่น Slow-acting. Slow-moving.

การใช้เป็น adv. แบบอื่นๆ อย่างไม่เป็นทางการ และอาจถือว่าไม่เป็นมาตรฐาน เช่น

He drives too slow.

Go as slow as you can.

ในเนื้อหาเช่นนี้หากให้เป็นมาตรฐาน ต้องใช้ slowly แทน


Sludge & slush สองคำมีความหมายเกี่ยวข้องใกล้ชิด ต่างหมายถึง โคลน ตม

Sludge นาม ใช้กับสิ่งมีน้ำหนักหรือมีรูปร่างเทอะทะ กว่าสิ่งที่เรียกว่า slush

เช่น ตะกอนของน้ำมันเครื่อง หรือที่เกิดในหม้อต้มน้ำ

Slush นาม เป็นตะกอน ตม เกิดจากการละลายของหิมะ หรือน้ำนิ่ง


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)