ก้าวใหม่ กับงานปฐมภูมิเขตเมือง ตอนที่ 1 "คนพร้อม ใจพร้อม"

1 ตุลาคม 2558 กับการเริ่มต้นรับผิดชอบอย่างเป็นทางการของงานปฐมภูมิเขตเมือง ของโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ก่อนหน้านี้เป็นเวลา 13 ปี เทศบาลนครพิษณุโลกรับผิดชอบดูแลสุขภาพคนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกในฐานะเป็น CUP มีศูนย์สุขภาพชุมชน 4 แห่ง ในพื้นที่ที่แบ่งเป็น 4 โซน เมื่อการบริหารจัดการสุขภาพเขตเมืองถูกเปลี่ยนมือ เราจึงต้องจัดกระบวนทัพทีมงานปฐมภูมิครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้สภาวะความตึงเครียด การปรับเปลี่ยนเพิ่มภารกิจรับผิดชอบ และนโยบายการรวมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ให้เป็นกลุ่มงานเดียวกัน ภายใต้ชื่อกลุ่มงานใหม่ชื่อว่า กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ

สภาวะความตึงเครียดแรกคือการปรับเปลี่ยนภารกิจ ของพยาบาลที่รับผิดชอบ เป็น project managerเดิม 8 คน ต้องปรับเป็น เหลือเพียง 5 คน ตาม 5 กลุ่มวัย ที่เหลือต้องปรับไปรับผิดชอบ งานปฐมภูมิเขตเมือง รวมถึงการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของพยาบาลในจุดคลินิกพิเศษมารับงานเขตเมืองอีก 2 คน

สภาวะความตึงเครียด ต่อไปคือ การหาพยาบาลเพิ่ม งานนี้จึงต้องมีการหาอาสาสมัครจากน้องๆพยาบาลของเราที่ไปประจำอยู่ที่ รพสต.เครือข่าย กลับเข้ามาช่วยงานปฐมภูมิเขตเมือง ได้กลับมา 3 คน ต้องขอขอบคุณท่านสาธารณสุขอำเภอเมือง ผอ รพสต. เครือข่าย ที่เข้าใจ เห็นใจ ยินดีที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และยอมรับภาระหนักไปกับพวกเรา

ในที่สุด เราก็ได้ทีมงานพยาบาลดูแลปฐมภูมิเขตเมืองเบื้องต้น 8 คน แบ่งดูแลพื้นที่ใน 4 โซนเดิมของเทศบาล มีคุณวาสนา เกตุมะ เป็นหัวหน้าทีม มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นที่ปรึกษาประจำโซน ทั้ง 4 โซน มีพยาบาล project manager ทั้ง 5 กลุ่มวัย เป็นหน่วยสนับสนุน

ขอขอบคุณ และชื่นชม น้องๆพยาบาลทั้งในกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และน้องๆ ในส่วนงานบริการผู้ป่วยนอก ศูนย์สุขภาพเมือง พิษณุโลก ที่ต้องรับภาระกับจำนวนผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

เมื่อคน(เกือบ)พร้อม ใจ(เกือบ)พร้อม ภารกิจอื่นๆ จึงตามมา ติดตามตอนต่อไปนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกเขียวดอทคอมความเห็น (0)