160403-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Rich & wealthy & affluent / riddle & puzzle & enigma

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Rich & wealthy & affluent แต่ละคำต่างหมายถึง มีอยู่ในครอบครองจำนวนมาก

หรือมีสำรองอย่างเพียงพอ ในด้านทุน ทรัพยากร หรือทรัพย์สิน

หรือ มีมูลค่าหรือมีค่าอย่างมากยิ่ง

This is a rich (หรือ wealthy หรือ affluent) country.

Rich adj. คำที่ใช้ทั่วไปมากที่สุดของทั้งสาม มีแนวโน้มมากกว่าอีกสองคำ

โดยแสดงนัยว่าเป็นพวกที่ได้ทรัพย์สมบัตินั้นมาใหม่ๆ

และบ่อยครั้งเป็นการใช้เชิงหมิ่นแคลนหรืออิจฉา

That person is rich in worldly goods but poor in control of his own emotions.

Every day the gap between the rich and the poor widens.

Wealthy adj. แสดงนัยที่นอกเหนือจากร่ำรวย

ว่าอย่างถาวรและมั่นคง ที่ไม่มีใน rich และยังใช้ได้อีกด้วยว่า มีลักษณะนิสัยและบุคลิกที่ดี

He comes from an established family that is wealthy in material possessions and in concern for the needs of those less fortunate.

The wealthy nations of the world.

Affluent adj. เป็นคำที่ใช้ไม่มาก กับบางคนผู้มีรายได้มากมาย โดยที่ใช้จ่ายได้ อย่างไม่ต้องคิด

She is an obviously affluent member of the international jet set.

Only the affluent could travel abroad.


Riddle & puzzle & enigma

Riddle นาม คือคำถามชวนฉงนยากจะเข้าใจ และมีคำตอบที่หลักแหลมและสนุก

เป็นคำที่ใช้บ่อยครั้งกับปัญหาที่แสดงด้วยถ้อยคำ

ถึงสิ่งที่คลุมเครืออธิบายได้เพียงด้วยการคาดเดา

Scientists may have solved the riddle of Saturn’s rings.

The answer to the riddle ‘What flies forever, and never rest?’ is ‘The wind’.

Puzzle นาม หมายถึง สิ่งที่เป็นของเล่น (toy) หรือกลไกที่ประดิษฐ์ออกแบบเพื่อความสนุก

มีความยากในการแก้ปัญหา ด้วยความพยายามหรือความฉลาด

The puzzle of the author’s true identity.

I’m really in a puzzle over how this happened.

Enigma นาม คือคำถามที่ทำให้งง หรือคำถามที่ประกอบด้วยบรรยากาศของความลึกลับ

หรือสิ่งใดๆที่ยากจะเข้าใจ ลึกลับ ไม่สามารถอธิบายได้

Nobody really knows the answer.

It’s something of an enigma.

The tower presents an enigma. How old is it? Who built it?


ดูคำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Congrats!

You have only 9 letters to go to 'z' and ... what's next?