ปราชญ์ผู้นำชุมชนในภาคตะวันตกกลุ่มเกษตรอินทรีย์(ครั้งที่5)


สรรพคุณของสารเร่งซุปเปอร์พด.2สำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ:

1.ส่งเสริมการออกดอกและการติดผล

2.เพิ่มคุณภาพของผลผลิตพืช

3.กระตุ้นการงอกของเมล็ด

4.เพิ่มการย่อยสลายของตอซังพืช

วัสดุสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ(จำนวน50ลิตร):

1.น้ำหมักชีวภาพปลาหรือหอยเชอรี่(ใช้เวลาหมัก15-20วัน)

ปลาหรือหอยเชอรี่:ผลไม้:กากน้ำตาล:น้ำ=3:1:1:1

(30กิโลกรัม):(10กิโลกรัม):(10กิโลกรัม):(10ลิตร)

2.น้ำหมักชีวภาพผักหรือผลไม้(ใช้เวลาหมัก7วัน)

ผักหรือลไม้:กากน้ำตาล:น้ำ=4:1:1

(40กิโลกรัม):(10กิโลกรัม):(10ลิตร)

วิธีทำ:

1.ละลายสารเร่งซุปเปอร์พด.2จำนวน1ซองในน้ำ10ลิตรผสมให้เข้ากันนาน5นาที

2.ผสมเศษวัสดุและกากน้ำตาลลงในถังหมักขนาด50ลิตรแล้วเทมารละลายซุปเปอร์พด.2ในข้อ1ผสมลงในถังหมัก

3.คลุกเคล้าหรือคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้ง

4.ปิดฝาไม่ต้องสนิท

อัตราการใช้:

น้ำหมักชีวภาพ:น้ำเท่ากับ1:500-1:1,000

วิธีการใช้:

ฉีดพ่นที่ใบและลำต้น10วันต่อครั้ง

หมายเหตุ:สารเร่งซุปเปอร์พด.2ไม่มีจำหน่ายสามารถซื้อได้ที่กรมพัฒนาที่ดินได้เท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ภาวะผู้นำในภาคตะวันตกความเห็น (0)