ค่าวขนาดกล๋าง..เกียมของไปวัด

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๓/๔/๒๕๕๙

********


“เกียมของไปวัด”

...

วันโก๋นวันพระ บ่ละหน่ายหนี

มันเป๋นวันดี สะหรีทั่วหล้า

ปี่น้องตังหลาย จายญิงทั่วหน้า

เกียมของกั๋นมา สู่วัด

ธูปเตียนอาหาร คาวหวานแน่ชัด

ดอกไม้ขาวได้ ยิ่งดี

สตางค์เหรียญพร้อม น้อมศีลสุขศรี

น้ำหยาดกวรมี ตี่มาจากบ้าน ๆ

...

ไหว้สา ป๋ารมี ปี่น๊อง ทุกแห่งเขตข้องเมืองคนเด้ออออ

...

หมายเหตุ..กำเมือง

สะหรี = ศรี สุขศรี ความเป็นมงคล ความดีงาม สะอาดสะอ้านก็ได้

เกียม,เกี๋ยม = ตระเตรียม

น้ำหยาด = น้ำที่ใส่ภาชนะเตรียมเอาไว้กรวดเวลาพระท่านให้พร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (0)