ค่าวขนาดกล๋าง: “แบ่ง”

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๓/๔/๒๕๕๙

********

“แบ่ง”

แบ่งปล๋าแบ่งจิ้น หื้อกิ๋นกั๋นหลาย

แบ่งแก๋งเจ๊างาย แลงไปปี่ป้า

แบ่งงานแบ่งก๋าร จำนาญทั่วหน้า

รวมแบ่งเวลา ส่งฮับ

แบ่งทรัพย์หลากหลาย แบ่งไปเตอะครับ

บ่กวรแบ่งแยก ไมตรี

แบ่งพวกแบ่งพรรค แบ่งนักเสื้อสี

เสียสามัคคี มีแต่ฮ้อนไหม้ ๆ

...

หมายเหตุ..กำเมือง

เจ๊า, แหมะเจ๊า = ตอนเช้า

จิ๊น = เนื้อ

งาย, ข้าวงาย = อาหารเช้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (0)