ค่าวขนาดกล๋าง..ใจ๋ฮ้อน

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๓/๔/๒๕๕๙

********


“ใจ๋ฮ้อน”

หุ่นฮ่างก็เหมาะ แต๊เนาะงามสม

หยังมานิยม ความแฮงแกร่งกล้า

เอาของฮ้อนไป สาดใส่ใบหน้า

แถมหนึ่งกานดา จ๋นเพอะ

ต้นเหตุคือหยัง เบื้องหลังก่เลอะ

ว่ากล่าวสาวไส้ ได้งิน

เจ๊บใจ๋ตุ๊กข์ฮ้อน โขดฮย้อนกำติฉิน

“แก้แค้น”เกยชิน ปากั๋นหมั่นสร้าง

..“แก้แค้น” ได้งิน ปากั๋นหมั่นอ้าง...

สติมา ปัญญาเกิด

สติเตลิด เกิดปัญหา

จ๊ะอี้ละ เนาะ...

...

หมายเหตุ..กำเมือง

หุ่นฮ่าง = รูปร่าง ทรวดทรง

เพอะ = อาการที่ถูกความร้อนจนเกิดแผลพุพอง มีน้ำหนอง หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง เละเทะ พูดคุยไม่รู้เรื่องก็ได้

เลอะ = จับต้นชนปลายไม่ถูก หมายถึงสกปรก เละเทะก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (0)