อนิจจัง

Beyond Asia
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อนิจจัง ล่วงไป ไม่เคหยุด

ใครจะฉุด สังขารไว้ ใช่ไหมหนอ

การแพทย์รุด ก้าวหน้า หวังชะลอ

มิให้ก่อ ความแก่เจ็บ ไปตามวัย


จะฉุดได้ ก็กิเลส ตัวตนนี้

ฉุดไว้ที่ ความหลง ในสังขาร

ว่าสวยหนุ่ม งามเลิศ ไม่ประมาณ

เมื่อคืนวัน ล่วงไป ไม่สังวร


จนวันนั้น คืบเข้า ได้มาถึง

ค่อยคำนึง ร่างนี้ไม่ จีรังหนอ

ต่อให้อยาก ยื้อยุด ฉุดให้พอ

ทำบุญต่อ เพื่อหวังสืบ ในชะตา


อันว่าบุญ ต้องค่อยก่อ ค่อยสะสม

แต่ตัวตน ต่างต้องละ ต้องวางหนอ

ทำให้ถูก พร้อมกัน สองทางรอ

ฝ่ากงล้อ กงเกวียน ให้เพียรทำ


รู้ให้แน่ ทุกอย่าง อนิจจังล้วน

อย่าเรรวน การละวาง ในสังขาร

ทุกคืนวัน ล่วงไป ปล่อยวางกัน

เพื่อมุ่งมั่น ดำเนินไป ในนิพพาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนธรรม-นำชีวิตความเห็น (0)