ภุชงคประยาตรฉันท์ : สตรีงาม

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๓/๔/๒๕๕๙

********

ภุชงคประยาตรฉันท์ : สตรีงาม..(๑)


สตรีงาม ณ ยามยลอุราล้น ขนงหนา

ตะโพกผุด สะดุดตา สุวรรณา ลออนวล

จริตวัย วิลาวัณย์ ฤดีสั่น ผิแย้มสรวล

วจีกลอก ฤ หลอกชวน เสน่ห์ล้วน ตระกองใจ


...


ภุชงคประยาตรฉันท์ : สตรีงาม..(๒)


สตรีงาม ณ ยามเห็น สุลักษณ์เด่น ลออนวล

วจีเอ่ย มิเคยห้วน เสนาะทวน สติไทย

เกษมสุข มิทุกข์โศก ผิสบโรค ฤ สบภัย

กรุณา ประชาไท ขจัดให้ ลุร่มเย็น

...

เขียนล้อกาพย์ของ อ.แชร์ ช่วงวันสตรีสากล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (0)