การศึกษาภาคบังคับ : กรณี พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558


ผมเคยได้ยินหลายคนอธิบายให้ทราบ และอ่านเกี่ยวกับข่าวที่สื่อต่างๆ เผยแพร่ว่า นับแต่นี้เป็นต้นไป พนักงาน รปภ.ต้องจบ ม.3 ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็น ผู้ใดที่ยังไม่จบ ม.3 จำเป็นจะต้องไปเรียนเพิ่ม เพื่อให้ได้วุฒิ ม.3 บางรายอาจจะต้องใช้เวลาวันหยุดไปเรียนหลักสูตร กศน. เพื่อให้ได้วุฒิ ม.3 ฯลฯ หลากหลายเรื่องราวที่ส่งผลกระทบ และสร้างปัญหาต่อพนักงาน รปภ.ของแต่ละบริษัท

เผอิญจริง ๆ ครับ ทุกท่านทราบหรือไม่ คุณสมบัติต้องจบการศึกษาภาคบังคับนี้เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของการสมัครลงรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใดจะสมัครต้องจบการศึกษาภาคบังคับ หลายปีมาแล้ว แต่ละอำเภอก็ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติกันไปตามฐานความรู้ที่มี จนกระทั่งเมื่อผมได้รับมอบหมายให้ไปเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะที่ทำงานในหน่วยงานทางการศึกษา จะตรวจแบบผ่าน ๆ ลอย ๆ ไม่มีหลักฐานอ้างอิง ไม่ใช่สิ่งที่ผมปฏิบัติ ทำให้ต้องค้นคว้า สืบเสาะ สอบถาม ท้ายที่สุดจึงเกิดการสังเคราะห์ข้อมูล เกิดเป็นบทความลงใน บล๊อก "การศึกษาภาคบังคับของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน" ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2553 มีผู้เข้ามาอ่าน นำสิ่งที่บอกเล่า ไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ผู้เกี่ยวข้อง ( ณ เวลา 21.43 น วันที่ 27 มีนาคม 2559 มีจำนวนผู้อ่านบล๊อก 45,665 คน)

ที่สำคัญมีประเด็นที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองขอนแก่น มีคำพิพากษาให้ผู้ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยให้มีผลย้อนหลัง ซึ่งผมนำเสนอในส่วนท้าย ๆ ของบล๊อกเรื่องข้างต้น

ผมขอสรุปสั้น ๆ ว่า การจะระบุว่าใครจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ ต้องเข้าไปดูร่องรอยของหลักฐานการจบการศึกษาที่ผู้นั้นนำมาเสนอเพื่อเป็นหลักฐานกับทางบริษัท รปภ. โดยดูว่า ผู้นั้นจบในช่วงวัน เวลาใด และเทียบเคียงกับข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับโดยสังเขป คือ

1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2479 ( - พ.ศ.2502) ประกาศใช้ 17 มีนาคม 2479 การศึกษาภาคบังคับถึง ป.4

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 ( - พ.ศ.2519) ประกาศใช้ 20 ตุลาคม 2503 การศึกษาภาคบังคับถึง ป.7 ** แต่ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้แต่ละตำบล / โรงเรียน ขยายการศึกษาภาคบังคับ เป็น ป.7

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้ 31 มีนาคม 2520 การศึกษาภาคบังคับถึง ป.6

4. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศ 31 ธันวาคม 2545 บังคับใช้ 1 มกราคม 2546 การศึกษาภาคบังคับถึง ม.3 ( 9 ปี )

หากจะอธิบายโดยย่อ ขออธิบายดังตัวอย่างต่อไปนี้ นาย ก. ยื่นหลักฐานการจบ โดยใช้วุฒิ ป.4 แต่จบก่อนหรือภายใน พ.ศ.2502 บุคคลนี้จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ตามข้อมูลฯ 1 (บุคคลที่จบใน พ.ศ. 2502 ปัจจุบันต้องเป็นผู้มีอายุสูงวัยแล้ว) / และตัวอย่างในทางตรงกันข้าม นาย ข. ยื่นหลักฐานการจบ ป.6 โดยระบุว่าจบหลังวันที่ 1 มกราคม 2546 ตรงนี้่ นาย ข. ยังไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เพราะถูกบังคับด้วย พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่ถือว่าการศึกษาภาคบังคับหลังจากที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ต้องเป็นผู้จบ ม.3 จำเป็นต้องไปเสาะแสวงหาคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ม.3

ทั้งหมดทั้งมวล เพื่อต้องการให้บริษัท รปภ.ต่าง ๆ ตรวจสอบ พนง.รปภ.ของบริษัทฯ ว่าหลักฐานการจบการศึกษา ที่แต่ละคนแจ้งบริษัท เมื่อเทียบเคียงกับข้อมูลที่นำเสนอข้างต้น จะบอกได้ว่า ผู้ใดจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ผู้ใดยังไม่จบ ไม่จำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องกำหนดให้ทุกคนที่ไม่มีวุฒิ ม.3 ต้องไปเรียนเพิ่มเพื่อให้ได้วุฒิ ม.3 ครับ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ไม่ได้ระบุเช่นนั้นเลย มาตรา 34 ก (3) ระบุคุณสมบัติเพียง "สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ" ทำให้สามารถใช้ข้อมูลในบล๊อกของผมข้างต้นมาเทียบเคียงได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแวะเข้าไปอ่านนะครับ

หมายเลขบันทึก: 604128เขียนเมื่อ 27 มีนาคม 2016 23:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มีนาคม 2016 23:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี