ความทัาทายใหม่ในการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา


แข่งอย่างไรจึงชนะ

ได้ตีพิมพ์บทความ " ความทัาทายใหม่ในการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา" ท้าทายจริง ๆ ครับ

1) ผมมองความสำเร็จทางการศึกษาจาก อันดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของไทย

2)มองลึก ในอันดับด้านการศึกษาและนวัตกรรม

3) การพัฒนาการจัดการกลยุทธแนวใหม่ โดยเฉพาะ การเสนอวิธีการวิเคราะห์ ที่เรียกว่า VUCA World analysis แล้วมาจัดทำ Scenario 2x2 Matrix

หลังจากนั้นมาพัฒนากลยุทธ โดยวิเคราะห์ว่าจะไปรอดไหม ด้วย โมเดลธุรกิจ (Business Model)แล้ว ค่อยไป วัดผลลัพธ์ของกลยุทธ

4) ผู้บริหารประเภท ไม่กล้าใช้คำว่า "ยุทธศาสตร์" ไม่เข้าใจ " โมเดลธุรกิจ" ต้องเปิดตาอ่านครับ

(*ผู้เขียนใช้ ยุทธศาสตร์ กับกลยุทธ ในความหมายเดียวกัน และ กลยุทธ เขียนตามความนิยม ในบทความนี้)

ภาพรวมกลยุทธทั้งหมด เป็นดังภาพ

ลองอ่านบทนำครับ สนใจจริง คงต้องติดต่อทาง "วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ครับ ( ไม่ได้ให้ดาวน์โหลด ต้องเป็นสมาชิก ครับ)

บทนำ

ในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนามีผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมายจากโลกาภิวัฒน์ ทุนนิยมและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งโดยปกติอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐชาติ (Ng, 2008) และการแข่งขันทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาการศึกษาในชาติ ดังนั้นความสำคัญของการศึกษาต่อชาติ ทำให้รัฐบาลไม่ว่าชาติใดต่างให้ความสำคัญกับนโยบายการศึกษา ซึ่งเกิดด้วยเหตุผลทางการเมืองใน 4 อย่างคือ เหตุผลแรก เป็นเรื่องเศรษฐกิจ (Economy) เพราะการศึกษามีความหมายสำคัญอย่างมากต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การแข่งขันทางเศรษฐกิจเกิดมาจากการค้า เกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ รัฐบาลทุกรัฐบาลรู้ดีว่าหากกำลังคนมีการศึกษาจะเป็นหัวใจสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทางการเมืองจึงมุ่งเตรียมในเรื่องนวัตกรรม ความเป็นผู้ประกอบการและทักษะในศตวรรษที่ 21 เหตุผลต่อมา เป็นเรื่องวัฒนธรรม (Cultural) การศึกษาเป็นหนึ่งในวิธีหลักที่ชุมชนส่งผ่านคุณค่าและประเพณีจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ทางการเมืองจึงสนใจใน “เนื้อหาของการศึกษา (Contents of Education)” เหตุผลที่สาม เป็นเรื่องสังคม (Social) สิ่งนี้ที่เป็นจุดมุ่งหมายของประเทศโดยเฉพาะการศึกษาสาธารณะต้องจัดเพื่อนักเรียน ทุกคน (ไม่ว่าจะมีความแตกต่างอย่างไร) ให้โอกาสสำหรับการเจริญเติบโตและการประสบความสำเร็จของพลเมือง สุดท้ายเหตุผล เรื่องความเป็นบุคคล นโยบายทางการเมืองส่วนมากต้องการสนองตอบนักเรียนทุกคนเพื่อให้ค้นพบศักยภาพ เติมเต็มชีวิตและมีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Robinson & Aronica, 2015)เช่นเดียวกัน Charan (2015, 20/20 Foresight available http://www.strategy-business.com/article/00351?gko=01aa4) บอกว่าในวันนี้ผู้นำธุรกิจต่างเผชิญกับสิ่งที่เป็นความเฉพาะอย่างแท้จริงทั้งในด้านขนาดความรุนแรงของผลกระทบ และการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้เราต้องอยู่กับความไม่แน่นอนตลอดเวลาและตลอดไป สิ่งใหม่ในวันนี้คือ การจัดโครงสร้างความไม่แน่นอน (Structural Uncertainty) และมีการทำนายว่าโลกในทศวรรษหน้าจะมี GDP ถึง 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มนุษย์มีความจำเป็นและความต้องการทั้งการขยายเพิ่มแบบทวีคูณ การเปลี่ยนใหม่ที่นับไม่ถ้วน อุตสาหกรรมใหม่ ธุรกิจใหม่ โมเดลธุรกิจใหม่และส่วนแบ่งตลาดใหม่

ดังนั้นยุทธศาสตร์การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการคิดใหม่ในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ เพราะได้รับผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์ ทุนนิยม เทคโนโลยี การแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีงานวิจัยสนับสนุนว่าองค์กรที่ขยายตัวโดยการจัดทำ “การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)” เติบโตได้ดีกว่าวิธีการเฉพาะกิจ (Ansoff, 2007) สำหรับกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ (Strategy Formulation Process) เป็นส่วนสำคัญของการจัดทำยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (Strategy Formulation) ในการแข่งขันของทุกองค์กร กิจการ และหน่วยงานด้านนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

(นำมาจาก * https://www.tci-thaijo.org/index.…/EDMKKU/article/view/47886 )


หมายเลขบันทึก: 604123เขียนเมื่อ 27 มีนาคม 2016 21:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มีนาคม 2016 21:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี