​ไทยภาษา 4

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


การใช้ ท ไม่ประวิสรรชนีย์ ดังนี้

ทโมน ทมอ ทแยง ทเมิน แย้ง ทยอย ทนาย

ทบวง ห่วง ทลาย ( พัง ) พวกทวาย ร้อง ทวอย

การใช้ ช ไม่ประวิสรรชนีย์ ดังนี้

ชนวน ชวน ชนาง ชนะข้าง เคียง ชบา

ชะมด ชม้อย ตา มอง ชม้าย ชไม เหมือน

ชนิด ชิด ชนัก ชอุ่ม หนัก ชอ่ำ เตือน

ชอื้อ ชวา เยือน ชโลง ใจ ให้ ชโลม

การใช้ ช ไม่ประวิสรรชนีย์ ดังนี้

สบง แล สไบ สราญ ใจ ได้ สดับ

สบู่ สกัด จับ สกาว หลับ ข้าง สดำ

การใช้ พ ไม่ประวิสรรชนีย์ ดังนี้

พม่า พนาย ทัก อิง พนัก กับ พยาน

พเยีย พยุง หลาน ทำ พยัก พเยิด ยอม

พยับ กับ พบู พนม คู่ กับ พนอม

พนัน กัน จน ตรอม พนัง คร่อม ข้าง พาชี.

หมายเหตุ : การใช้ อักษรไทย ไม่ประวิสรรชนีย์ นี้ ผู้บันทึกได้จำจดมาจากครูสอนภาษาไทยเบื้องต้น สมัยเรียน ป. ตรี ณ มจร. วัดมหาธาตุ ฯ ท่าพระจันทร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มาเรียนรู้ด้วยครับ

มีประโยชน์มากๆ

ไปทำกิจกรรมให้ ม ทักาิณแต่ไปที่นครศรีธรรมราชครับ

สนุกสนานมากๆ

เขียนเมื่อ 

ดีแล้วครับ ท่าน ดร. ขจิต ฝอยทอง

ล่องใต้ช่วงนี้อากาศดีนะครับ