พลังชุมชนมีจริงไหม?


ค่อย ๆ ทำงานเชิงเครือข่าย

เพิ่มพลังให้องค์กรชุมชนและเจ้าของสุขภาพสร้างความรับผิดชอบสุขภาพตนเอง

ค่อย ๆ ขับเคลื่อนบรรทัดฐานทางสังคมของคนในอำเภอ

ให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแปรงฟันให้ลูกหลานที่ยังเล็ก

๗ - ๘ ปี กว่าผลจะงอกงาม เด็ก ๆ ฟันสะอาด พ่อแม่สุขใจ

ทุกข์ทรมานจากปวดฟันน้อยลง

องค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน ผู้นำ กรรมการหมู่บ้าน ทีมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้มแข็ง

เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการสร้างสุขภาวะแต่ละประเด็น ... น่าพอใจ

มาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย ต่อเนื่อง ให้แกนนำองค์กรชุมชน

จนเปลี่ยนถึงระดับแนวคิด (mental model) ขุดถึงรากเข้าใจถึงแก่น ก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้

^_,^

ประจวบเหมาะปีนี้ลดพุงลดโรคด้วยความตั้งใจของตัวเองได้เยอะ (๑๐ กิโลกรัม ... พอแล้ว)

ภายใต้คำแนะนำของ coach พี่นิต อย่างใกล้ชิด

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนน้ำหนักเกินในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

ช่วยกันสร้างมาตรการทางสังคมในโรงพยาบาลกันเอง ที่จะควบคุมน้ำหนักส่วนเกิน

วันนี้คุยกับเพื่อนร่วมงานชายที่ลดได้มากกว่า ๑๔ กิโลกรัมแล้ว

ความตั้งใจนี่ละ ... คือ ปัจจัยที่จะทำให้ดูแลสุขภาพตัวเองได้ดี

จำนวนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในโรงพยาบาล

ทิศทาง "องค์กรไร้พุง" น่าจะสดใสมากขึ้น ๆ

เปรียบเทียบจากผลที่ประเมินทุกเดือน

^_,^

ถอดบทเรียนส่วนตัวที่สร้างเครือข่ายชุมชนลูกหลานฟันดี ๗ ปี

ใช้ประสบการณ์จากการพัฒนาสุขภาพบุคลากร สู่องค์กรไร้พุง

ทำงานที่นี่มา ๑๑ ปีกว่า ได้รับโอกาสร่วมทีมใหม่ ... Sakhrai NCD dream team

(์NCD = Non-communicable Disease โรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง)

เสริมทัพด้านการจัดการความรู้ ทั้งของทีมบุคลากรสาธารณสุข และทีมแกนนำชุมชน

ตำบลแรกที่เชิญหมู่บ้านนำร่อง ๔ หมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ "หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ"

เริ่มจากสร้างจินตนาการ กระตุกให้คิด จนออกแบบกิจกรรมที่จะทำในหมู่บ้านเอง

จะพยายามบันทึก ทดสอบสมมติฐาน กระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทำ

จะค่อย ๆ เปลี่ยนแกนนำองค์กรชุมชน ถึงขั้นแนวคิดเปลี่ยน

ที่จะนำสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนเอื้อสุขภาวะที่ดี ... เปลี่ยนไหมหนอ?

คืนนี้ ดูภาพไปพลางนะคะ ง่วงแล้ว

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

^_,^

(ผอ.นายแพทย์อลงกฏ ดอนละ เปิดงานด้วยภาษาถิ่นอีสาน ผู้ฟังเข้าใจง่าย

ห่วงใยสถานการณ์รถเร่ ตลาดนัด กับข้าวถุง รสชาติหวาน นัวเค็มลึก เครื่องดื่มหวาน น้ำอัดลมหาซื้อง่าย

วิถีชีวิตเปลี่ยน ออกแรงน้อยลง ทำนา การเดินทาง เครื่องทุ่นแรงอำนวยความสะดวกขึ้น ... โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน พี่น้องอำเภอเราเยอะขึ้น)

(พี่ อสม. เล่าจินตนาการจากภาพ อีกสามปี ความสุข สุขภาพคนอำเภอสระใคร เป็นอย่างไร)

(ชาวบ้านโพนหวาย กินข้าวเป็นยา กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นพื้น อายุยืน ๑๐๐ ปี)

(พ่อกำนันตำบลสระใคร เสนอภาพฝันสุขภาพดีที่อยากให้เกิดขึ้น ยาว ๓ ปี สั้นหนึ่งปีให้ได้ก่อน)

(จินตนาการไม่ไกลเกินเอื้อม ตั้งต้นจากรากฐานสิ่งดีที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านของเรา ในตำบลของเรา)

(พี่นิต ณัชชา เดชชาตรี เล่าผลการดูแลสุขภาพพี่น้องเราที่ผ่านมา ๑๑ ปีที่นี่ เห็นภาวะเสื่อมถอยของร่างกาย ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังยาวนาน)

(คืนข้อมูลเป็นภาษาชาวบ้าน ฉายภาพให้เห็นชัด)

(คุณหน่อย วิไลพร บุทธเสน แจกแจงข้อมูลรายหมู่บ้าน ยกตัวอย่างถึงรายบุคคล ... จำแม่น)

(พลังจากศักยภาพผู้นำชุมชน ส.อบต. อสม. ช่วยกันระดมจิตใจ ระดมสมอง อย่างเข้าใจพื้นเพความเป็น "เปิงบ้าน" ของเราเอง)

(ด้วยเทคนิคบัตรคำ เคลื่อนย้ายไปมาได้ จนเข้าใจ พอใจ ติดด้วยกระดาษกาว

คัดเลือกกิจกรรม จะทำเมื่อไร ใครรับผิดชอบ {รู้ว่าไผป็นไผ} จะรู้ได้อย่างไรว่ากิจกรรมก้าวหน้าหรือสำเร็จ {การประเมินผล}

เชื่อมโยงจากจุดเด่น ข้อดีที่แต่ละหมู่บ้านมี จะสานกิจกรรมใดต่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันแก้ไขปัญหาจากภัยโรคเรื้อรัง)

(ตัวอย่างที่ดี กินดี กินเป็น ลืมป่วย)

(จานเก้านิ้ว ลึกครึ่งนิ้ว ข้าวหรือกลุ่มแป้ง 1/4 กลุ่มปลา ไข่ เนื้อ ถั่ว 1/4 อีกครึ่งจานเป็นกลุ่มผัก ผักสด ผักลวก สารพัดผักหลากสี เสริมวิตามิน เส้นใย)

(ด้วยศักยภาพทุกอย่างที่มี ... พลังเข้มแข็งของชุมชน เราทำได้แน่

ติดตามต่อที่ชุมชนบ้านนาไหม บ้านหนองบัวเงิน บ้านโพนหวาย บ้านไชยา ตำบลสระใคร ในเดือนเมษายนและเป็นระยะ ๆ

จากวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมวันนี้ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ จะทำฝันให้จริงได้ตามนั้นไหม)ความเห็น (8)

พลังชุมชน มีจริงๆ ค่ะ ... ค่อย ๆ เปลี่ยนแกนนำองค์กรชุมชน ถึงขั้นแนวคิดเปลี่ยน ... ที่จะนำสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนเอื้อสุขภาวะที่ดี .... ได้ค่ะ ได้แน่ๆค่ะ ...

ขอบคุณค่ะ


-สวัสดีครับพี่หมอ

-อยากจะลดพุง ลดโรค สัก 10 กิโล..

-ข้าน้อยคงต้องขอคำแนะนำจากท่านพี่...

-ผลตรวจสุขภาพปีนี้มีค่าเกินนิดหน่อยครับ..

-คงต้องหาพลังใจมาเสริมหนุนภารกิจนี้ซะแล้ว555

-ขอคำแนะนำด้วยนะขอรับ...อิๆ

-เอารูปเด็กปั็๊มหล่อ ๆ มาฝากพี่หมอครับ 55

ขอบคุณมากค่ะพี่อุ้ม

ขอบคุณมากมายนะคะพี่เปิ้น โรงพยาบาลบ้านลาดและบันทึกของพี่เปิ้น การแวะเวียนมาหาน้อง เป็นแรงบันดาลใจ เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นกำลังใจให้น้องมากจริง ๆ ....เป็นพลังใจต่อไปค่ะ

ยินดีมากค่ะ เด็กปั๊มสุดหล่อ ไปอ่านบันทึกเก่าได้นะ ... อย่าตามใจปากมากนัก อิ อิ

เราเป็นพันธมิตรกันน้า มีกิจกรรมที่ชุมชนเสนอ เช่น เกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวปลอดสาร คงได้ขอคำแนะนำคุณเพชรฯ ด้วยละค่ะ

มีอยู่จริงครับ เพราะชุมชนมิใช่ภาชนะที่ว่างเปล่า
การศึกษาเพื่อับใช้สังคม จึงหมายถึงพาปัญญาชนออกไปเรียนรู้คู่บริการกับชุมชนอย่างจริงจัง หาใช่จ่อมจมในห้องเรียนและจินตนาการถึงสภาพการณ์จริงของชุมชนสังคม...

เห็นภาพกระบวนการในบันทึกของพี่หมอฯ ชัดเจนทุกครั้ง
และกระบวนการก็เต็มไปด้วยศิลปะ....

ชื่นชมครับ
ขอบคุณมากค่ะ อ.แผ่นดิน เดี๋ยวเดือนหน้าจะเริ่มออกติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมที่แกนนำชุมชนเสนอไว้ คงจะได้เรื่องราวดี ๆ จากของจริงที่ชุมชนลงมือทำเองมาฝากล่ะค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี