ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)นครปฐม (1)


กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active learning

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2559 ผู้เขียนได้รับหนังสือเชิญให้ไปจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)นครปฐม โรงเรียนนี้อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จะได้เจอพี่ๆน้องๆแถวนั้นไหมเนี่ย จำได้ว่ามีทีมพี่เหมียว ของผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ อยู่แถวนั้น


Schedule: March 16, 2016.

Time Activities

08.30-09.00 -Opening Ceremony

-ASEAN Game

-Birds in the nest

09.00-10.30 - Chinese boxing

- Rearrange reading

10.30-10.45 - Morning break

10.45-12.00 - Listening test

- Find words in the box

-Running Dictation

12.00-13.00 -Lunch Time

13.00-13.30 - Rotation based 1

13.30-14.30 - Rotation based 2

14.30-15.00 -Rotation based 3

15.00-15.30 -Rotation based 4

15.30-16.00 -Evaluation

16.30 -Back home

ตอนที่ผู้เขียนมาถึงโรงเรียนนั้นมีนักเรียนมารอรับที่ลิฟแล้ว ท่านรองฯผู้อำนวยการมาเปิดกิจกรรมโครงการนี้ เมื่อท่านรองฯเปิดเสร็จ ผู้เขียนได้เปลี่ยนห้องประชุมเป็นวงกลม โดยขยับโต๊ะและเก้าอี้ที่นักเรียนนั่งมาไว้รอบๆห้อง

ผู้เขียนมีทีมผู้ช่วยวิทยากรทั้งหมด 10 คนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด มีน้องหยกที่สอบแพทย์ได้แล้วด้วย รอเพื่อไปเรียน ผู้เขียนใช้การละลายพฤติกรรมโดยใช้เกม Simon says ถ้ามีคำว่า Simon says ให้ทำกิจกรรมนั้นเช่น ยกมือขาว ปรบมือเป็นต้น

ได้นักเรียนที่ทำผิดออกมาแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเช่นบอกชื่อ นามสกุล งานอดิเรกเป็นต้น แต่ที่ได้นักเรียนออกมาจำนวนมมากคือกิจกรรม ASEAN โดยนักเรียนนับเลข 3 บอกชื่อประเทศ หมายเลข 6 บอกคำทักทาย หมายเลข 9 บอกชื่อเมืองหลวง นักเรียนที่ทำผิดออกมาตอบคำถามภาษาอังกฤษเช่นบอกชื่อดวงดาว 4 ชื่อ หรือชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4 ชื่อ เนื่องจากนักเรียนมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีทำให้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรมภาษาต้องให้นักเรียนได้ใช้ทักษะที่ตนมีอยู่และสามารถพัฒนาทักษะอื่นๆได้อย่างเต็มตามศักยภาพของนักเรียน
ผู้เขียนต่อด้วยเกมการฟังภาษาอังกฤษให้ฟังนิทานแล้ววางมือและฟังเรื่องแล้วจับนิ้วเพื่อน ได้พี่ผู้ช่วยวิทยากรสาธิตการทำกิจกรรมในภาพข้างล่าง ได้นักเรียนออกมาตอบคำถามภาษาอังกฤษอีก แต่เมื่อนักเรียนมีจำนวนมากต้องให้ทำช้างแล้วไปนั่งที่เพราะไม่สามารถทำกิจกรรมได้ทั้งหมด

ผู้เขียนให้นักเรียนทำการฝึกการรำมวยจีนจากภาษาอังกฤษข้างล่างแล้วเมื่อนักเรียนรำมวยจีนท่าพื้นฐานได้แล้ว นักเรียนแต่ะกลุ่มสีก็ไปออกแบบท่าทางของกลุ่มตนเอง โดยแต่ละกลุ่มมีพี่เลี้ยงช่วย


Chinese boxing

A big melon

Cut the left, cut the right

You take one half

I take another….Ah….!!

Tha Jeen River comes from the heaven

Passing my house

I take them all…Ah…!!


ในระหว่างที่พี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มสอนนักเรียน ผู้เขียนจะอยู่เฉยๆอยู่ใยให้เวลาผ่านไปอย่างเสียประโยชน์ เลยไปสอนครูชาวต่างประเทศและคุณครูพับ Origami ที่พี่ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติสอนผู้เขียนไว้ จริงๆแล้วมีหลายโมเดลมากแต่สอนโมเดลปลาเพราะว่าทำได้ไวและสามารถให้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบลวดลายสีโดยใช้ทั้งทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และศิลปะ(art) อีกด้วย ทั้งคุณครูฝรั่งและคุณครูไทยสนใจมาก


เมื่อนักเรียนรำมวยจีนเสร็จก็ต่อด้วยกิจกรรม Running dictation ให้นักเรียนคนแรกไปอ่านข้อความข้างล่างแล้วไปบอกให้เพื่อนคนที่สองเขียน แล้วนักเรียนคนแรกไปต่อท้ายแถว กิจกรรมนี้นักเรียนได้การทำงานเป็นทีม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ทักษะการทำงานเป็นทีม(Team work) เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 (21 century skills) นักเรียนได้เรียนรู้แบบ Active learning ได้เรียนรู้แบบสนุกสนาน มีน้อยมากที่จะให้ไปเป็นคู่ส่วนใหญ่ไป 3-4 คน 555

My daughter is your reward


Once there was a millionaire, who collected live alligators. He kept them in the pool in back of his mansion. The millionaire also had a beautiful daughter who was single. One day he decides to throw a huge party, and during the party he announces,

"My dear guests . . . I have a proposition to every man here. I will give one million dollars or my daughter to the man who can swim across this pool full of alligators and emerge alive!"

As soon as he finished his last word, there was the sound of a large splash!! There was one guy in the pool swimming with all he could and screaming out of fear. The crowd cheered him on as he kept stroking as though he was running for his life. Finally, he made it to the other side with only a torn shirt and some minor injuries. The millionaire was impressed.

He said, "My boy that was incredible! Fantastic! I didn't think it could be done! Well I must keep my end of the bargain. Do you want my daughter or the one million dollars?"

The guy says, "Listen, I don't want your money,

nor do I want your daughter! I want the person

who pushed me in that water!


ผู้เขียนค้นพบว่าการขี่หลังเพื่อนสองคนนี้ขี่ยากกว่ามีเพื่อนคนเดียว 55555


ปกติแล้วผู้เขียนไม่ค่อยพบนักเรียนหญิงยกนักเรียนชาย แต่ที่นี่เป็นการสมัครใจที่นักเรียนหญิง แสดงพลังยกนักเรียนชาย 555

การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ นักเรียนได้ความรู้และได้ความสนุกสนาน ผู้เขียนไม่ได้ใช้ตัวชี้วัดทางภาษาอย่างเดียว แต่ผู้เขียนใช้ตัวชี้วัดโดยใช้ภาพ ลองดูในภาพบนนะครับว่านักเรียนสนุกสนานแค่ไหน ยังเขียนไม่จบเลย จะมาเขียนตอนที่ 2 ต่อนะครับ ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน....ความเห็น (14)

ยังจำ "กระซิบข้างหู" ได้ครั

น้องอาจารย์ขจิตทำงานได้อย่างน่ามหัศจรรย์จริง ๆ

เพราะมิได้ถูกปิดกั้นด้วยระบบใด ๆ

เป็นกำลังใจให้คนทำงานจ้ะ

อ้อ..! ปลายเดือนเมษา พี่ล่องใต้จ้ะ

วันต่อวัน จังหวัดต่อจังหวัด สุดยอดครูคนขยันของนักเรียนจริงๆค่ะ

-สวัสดีครับครู

-ตามมาให้กำลังใจนะครับ

-เอาเมนูผักไฮโซมาฝากคร้าบ 555

ขอบคุณคุณหมอสุขมากครับ

ดีใจที่คุณหมอกลับมาครับ

เอาภาพมาเพิ่มแล้วครับ

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

สนุกสนาน

ต้นเมษายนผมไปใต้ครับ

คงสลับกัน 555

ต้นเมษาพี่ไปภาคเหนือนะครับ

ขอบคุณคุณเพชร

ดูแล้วน่ากินมาก

จะตามไปอ่านในทันใด

555555

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

เป้นหน่วยเคลื่อนที่เร็วครับ

55555555

ค่ายกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ มีรอยยิ้มแห่งความสุขของผู้เข้าค่าย ต่างกับค่ายติวเพื่อสอบช่วงที่ผ่านมาของหลายโรงเรียน มีภาพความเคร่งเครียดของผู้เรียน

กลับมาอีกรอบเหมือนกัน

ต้นเมษาพี่ไปเหนือ น้องไปใต้

แต่ถ้าน้องกลับมาทันระหว่าง

๗ - ๑๐ เมษา มาแวะบ้านพี่เลยจ้ะ

เพราะเป็นช่วงนัดหมาย เสวนาฮาเฮ

ของพวกเราที่บ้านพี่มะเดื่อจ้ะ

รอบนี้จะมีเพื่อนจาก ยะลา

อดีตสมาชิกโกทูโนมาด้วยจ้ะ


ขอบคุณท่านหัวหน้าปรีชามากครับ

ต่างกันมากเลยครับ

เป็นธรรมชาติของเด็กๆ

ชอบการเล่น ทำอย่างไรให้การเรียนรู้สนุกสนาน

น่าสนใจนะครับ

ขอบคุณมากครับ

แล้วจะแจ้งให้ทราบครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เยี่ยมมากๆ ค่ะ .... ใช้เกม Simon says ถ้ามีคำว่า Simon says ให้ทำกิจกรรม..ดีจริงๆ นะคะ ...


คิดถึงมากๆ ค่ะ

ขอบคุณพี่เปิ้นมากครับ

สนุกสนานดีครับ

งานยุ่งไหมครับช่วงนี้

บ้านกลางน้ำทำเสร็จหรือยังครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี