ได้คำตอบแล้ว สำหรับการบริโภค.. social media

ได้คำตอบแล้ว สำหรับการใช้ social media

.

..

ใน social media ยอดนิยมขณะนี้ ได้เห็นมุมมองของคนผ่านรูป ได้เห็นความสนใจของคนในเรื่องต่าง ๆ ผ่าน activity..ได้เห็นข้อคิดของคน แบบสั้น ๆ กระชับ มากกว่า ที่จะเขียนยาว ๆ ..

..การมองโลกผ่านรูป.......จึงเป็น จุดน่าสนใจ ของ social media ยอดนิยม.. แต่มี. บางมุมนะ.. ที่มันมากไป...มองดูแล้ว อาจทำให้หลงประเด็นได้ว่า...รูปที่ post ไปนั้นสื่อ.. อะไร?

..

..

แล้วใน GoToKnow ละ!!! เห็นอะไร?

..

เอาตัวเองเป็นหลัก...

..

พบว่า ใน GotoKnow นั้น.. เราได้เห็นกระบวนการคิดวิเคาระห์ผ่านการอ่านที่เป็นเรื่องเป็นราวเสียเป็นส่วนใหญ่

รูปที่ post ลงไปก็เป็นไปตามครรลองของเนื้อหา..

..

แต่อย่างไรก็ตาม..ตอนนี้ ก็ใช้บริการทั้ง social media ยอดนิยม และ GotoKnow ..

เมื่อเราเลือกบริโภค "information" เราก็ต้อง...รู้ค่าของมัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Digital KMความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ใช่จ้ะ...

"เมื่อเราเลือกบริโภค "information" เราก็ต้อง...รู้ค่าของมัน....."

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ

ต้องรู้คุณค่าของมัน

เอามาฝากครับ

https://www.gotoknow.org/posts/603417