ชีวิตที่พอเพียง 2615. ไม่ให้สัมภาษณ์สนองการเรียนรู้แบบเอาง่ายเข้าว่า


ผมได้รับ อีเมล์ ดังต่อไปนี้

เรียน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ดิฉัน นางสาวและนางสาว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขา ) ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย มีความสนใจจะนำสัมมนา เรื่อง "Educational for Human Resource for Health: Challenges for 21st century" ในวันที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นผู้นำในเรื่องของการผลักดัน และขับเคลื่อนในเรื่องของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรทางสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง จึงขออนุญาตเรียนขอนัดสัมภาษณ์อาจารย์ เพื่อศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงาน แนวคิด และมุมมองจากอาจารย์ในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการสัมมนาต่อไปค่ะ

ทั้งนี้ขออนุญาตเรียนแจ้งวันที่มีความเป็นไปได้ในการเรียนสัมภาษณ์อาจารย์ เพื่อประกอบการพิจารณาของอาจารย์ ดังนี้ค่ะ (เนื่องจากส่วนใหญ่มีเรียนค่ะ)

1. วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559 (ทั้งวัน)

2. วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 (ทั้งวัน)

3. วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 (ช่วงบ่าย)

4. วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 (ทั้งวัน)

5. วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2559 (ช่วงบ่าย)

6. วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 (ทั้งวัน)

ขอบพระคุณค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นางสาว และนางสาว

โทรศัพท์


ผมตอบดังต่อไปนี้

ผมต้องขอโทษ ที่ผมไม่ศรัทธาวิธีฝึก นศ. ให้เรียนโดย "วิธีสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ" ผมคิดว่าวิธีนี้ทำลาย นศ. ให้เรียนแบบเอาง่ายเข้าว่า ไม่ขวนขวายค้นคว้าด้วยตนเอง และฝึกตรวจสอบความน่าเชื่อถือของความหรือหลักฐานทึ่ค้นได้

ผมจะให้สัมภาษณ์ ต่อเมื่อ นศ. ได้ค้นคว้า หาข้อสรุป เสนอข้อค้นคว้าและสรุปของตน และมีคำถามจำเพาะมาถามผม เพื่อหาคำตอบหลายแบบ ไม่ให้สัมภาษณ์แบบปลายเปิด เพื่อขอคำตอบ 1 คำตอบ


วิจารณ์

ขออธิบายขยายความ ว่าผมคิดว่าเวลานี้ วงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยหลายหลักสูตร คุณภาพต่ำมาก นักศึกษาค้นหาความรู้แบบ literature review แล้วนำมาสังเคราะห์ด้วยตนเองไม่เป็น และในบางกรณี ตัวอาจารย์ที่ปรึกษาเองก็ทำไม่เป็น เพราะไม่ได้รับการฝึก หรือได้รับการฝึกมาผิดๆ คือเมื่ออ่านรายงานการวิจัยแล้ว ก็นำข้อสรุปของหลายๆ รายงานมานำเสนอต่อๆ กัน ไม่ได้นำมาสังเคราะห์ เป็นความเข้าใจแบบบูรณาการของตนเอง

วิธีการที่ช่วยให้มีผลงานที่ทำได้ง่ายคือไปสัมภาษณ์ “ผู้เชี่ยวชาญ” แล้วนำมาเสนอในการสัมมนา หรือในเอกสาร ช่วยให้นักศึกษาลดแรงงาน ไม่ต้องอ่าน ไม่ต้องคัดกรองว่าที่อ่านมานั้นตรงไหนน่าเชื่อถือ ตรงไหนไม่น่าเชื่อถือ เมื่อไปสัมภาษณ์มาจาก “ผู้เชี่ยวชาญ” แล้ว ก็ร่วมกันโมเมว่าเชื่อถือได้ ซึ่งผิดหลักการเรียนบัณฑิตศึกษาอย่างยิ่ง

ไม่ไม่อยากร่วมขบวนทำร้ายคุณภาพบัณฑิตศึกษาไทย จึงขอประกาศ ณ ที่นี้ว่า ผมไม่ให้สัมภาษณ์นักศึกษา ที่มาขอสัมภาษณ์แบบมือเปล่า ไม่นำผลการค้นคว้าของตนที่ตนสรุปได้ด้วยตนเอง และมีข้อสงสัยเป็นคำถามที่เชื่อมโยงกับผลงานค้นคว้าของตน มาขอสัมภาษณ์ถามความเห็นของผม

บันทึกหนึ่ง ที่ นศ. บัณฑิตศึกษาควรอ่านคือ บันทึกนี้


วิจารณ์ พานิช

๑๐ ก.พ. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)