ดร.วิริยะ

Usernamewiriyah
สมาชิกเลขที่47871
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

กรรมการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาต

คณะกรรมการ

กรรมการคณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

วิทยากรพิเศษ จุฬาฯ ม.เกษตร ม.เชียงใหม่ ม.บูรพา ม.นเรศวร ม.ศิลปากร ม.พายัพ ม.ศรีปทุม ฯลฯ

วิทยากรพิเศษ สมาคมครู เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ

 วิทยากร  กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยากรพิเศษ ฝ่ายการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร

วิทยากรพิเศษ สภาการศึกษาแห่งชาติ

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย

กรรมการตรวจสอบระบบแอดมิชชั่น กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เขียน พ็อกเก็ตบุค future career สาขาอาชีพแห่งอนาคต

กดLikeให้อาเซียน 

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  คมชัดลึก การศึกษาวันนี้ ภูเก็ตโพสต์ ฯลฯ 

ผู้ดำเนินรายการ ทีวี คิดต่าง สร้างป้ญญา  Nation Channel 

ผู้ก่อตั้งและอาจารย์ที่ปรึกษา www.eduzones.com

ผู้วิจัย Creativity-based learning CBL

ผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาระบบห้องเรียนแห่งอนาคต