๑๐๑๘ แนวทางการพัฒนาระบบ “การเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDs” (Version 1.0)แนวทางการพัฒนาระบบ

“การเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDs

(Version 1.0)

คณะผู้จัดทำ :

ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ศนย.NCDs)

กรมควบคุมโรค

และแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD Network)

สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข


ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ศนย.NCDs) กรมควบคุมโรค และแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ บุหรี่ แอลกอฮอล์ อาหาร กิจกรรมทางกายเป็นต้น จึงมีการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขอบเขตการดำเนินงาน การเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDsโดยร่วมกันระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ และจัดเตรียมเนื้อหาชุดความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDs เพื่อเป็นความรู้และแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน

บทที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการโฆษณาและส่งเสริมการขาย:

กรณียาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหาร และนมผง

โดย ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม

บทที่ 2 แนวทางการเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงและโรคกรณี NCDs เพื่อนำไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะ

โดย เภสัชกรหญิงมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ

บทที่ 3 การเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ เหตุการณ์ผิดปกติ ด้านธุรกิจและเทศกาล

โดย นายธีระ วัชรปราณี

บทที่ 4การเฝ้าระวังและตอบโต้การละเมิดกฎหมาย

โดย สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บทที่ 5 ข้อเสนอแนะระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โดย นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์

ดาว์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ : http://goo.gl/09TlMS

เว็บไซต์ที่เกียวข้อง : www.trc.or.th


คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 603242เขียนเมื่อ 10 มีนาคม 2016 14:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มีนาคม 2016 14:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท