160310-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด P – Plus / podium & lectern / point in time / point of view & viewpoint & standpoint

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Plus ทำหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น Prep. ในความหมาย พร้อมบางสิ่งที่เพิ่ม

กริยาที่ตาม จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ขึ้นอยู่กับ จำนวน ของประธาน

Three plus three [a unit] equals six.

Their purposes (พหูพจน์) plus our general plan are excellent.

เมื่อเป็น Adj. ตามหลังตัวเลขหรือจำนวน หมายถึง อย่างน้อย

Companies put losses at $500,000 plus.

ถ้านำหน้า ตัวเลข หมายถึง เป็นทางบวก หรือเหนือกว่า

Plus 60 degrees centigrade.

เมื่อเป็น นาม หมายถึง ได้เปรียบ

Knowing the language is a decided plus.

เมื่อใช้ ไม่เป็นทางการ ให้เป็น สันธาน (Conjunction = conj.)

ในความหมาย ยิ่งกว่านั้น (furthermore) ควรหลีกเลี่ยงไม่ใช้ในงานเขียนเป็นทางการ

Plus, we will be pleased to give you personal financial advice.


Podium & lectern

Podium นาม แท่นขนาดเล็ก ยกสูง ให้ผู้ปราศรัย ยืนเพื่อให้ผู้ฟังมองเห็น หรือเพื่อรับรางวัล

Tears ran down her face as she stood on the winner’s podium.

Lectern นาม โต๊ะ หรือแท่น มีด้านบนแบนเอียงลาดเพื่อวาง กระดาษ สำหรับอ่านหรือจดบันทึก


Point in time เป็นวลี ใช้มากเกิน ในรายการ ทีวีและวิทยุ ที่ควรละเว้น

At this point in time หมายถึง ปัจจุบัน (now) หรือในเวลานี้ (at this time)


Point of view & viewpoint & standpoint ทั้งสามคำ ใช้ได้เป็น มาตรฐาน แต่ไม่แนะนำให้ใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำเกินสมควร

Point of view นาม พหูพจน์ สะกด points of view

วิธีหนึ่งในการพิจารณาบางสิ่ง หรือความเห็นหนึ่ง

From a purely practical point of view the house is too small.

I appreciate that from your point of view it’s an unwelcome development.

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย คือ prep. ที่ใช้ผิดเป็น IN แทนที่ From

Viewpoint คำที่ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะนักภาษาบางรายเห็นว่า เป็นการย่อที่ไม่น่าฟังของคำ ข้างต้น

Standpoint นาม ความเชื่อหรือความคิด ชุดหนึ่ง ใช้เพื่อจัดทำ ข้อตัดสินหรือความเห็น

She writes on religion from the standpoint of a believer.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)