มาตะ่บูชา

อ้างกันว่าเป็นวันที่มีพระอรห้นต์ ๑๒๕๐ รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย แต่ทำไมพพจ.สอนแต่เรื่องง่ายๆ เช่น ละชั่ว ทำดี ชำระจิตให้บริสุทธิ์ ยังกะสอนปุถุชน อ้าว...

พระเหล่านี้อรหันต์หมดแล้ว ทำไมยังตัองละชั่ว ทำไมยังต้องทำดี ทำไมยังต้องชำระจิตให้บริสุทธ์ อีกด้วยเล้า หรือว่านี่เป็นการเขียนแบบสรรเสริญพพจ. ให้ดูยิ่งใหญ่เกินจริง การเขียนแบบนี้มีมากในทุกศาสนา ...การสอนพระอรหันต์ ๑๒๕๐ รูปที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายมันควรจะจะต้องเป็นคำสอนที่สูงกว่านี้มากนัก เช่น การเข้าญาณชั้นสูง เพื่อละวิปัสสนูกิเลส เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)