ผลกระทบ QE

QE คือ มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน มีไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการเงินและการกระตุ้นด้านอุปสงค์ให้เกิดการจ้างงานและเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น ประเทศที่มีการใช้มาตรการนี้คือ กลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น สุดท้ายล่าสุดมี สวีเดนที่เข้ามาใช้มาตรการนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ทำไมต้องมี QE ?

-มีไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการกระตุ้นเศรษฐกิจ

Conventional Monetary Policy = อัตราแลกเปลี่ยน เป็น บวก/ลบ, อัตราดอกเบี้ยเป็น บวก/ลบ

Unconventional Monetary Policy = การเพิ่มขนาดงบดุลของธนาคารกลาง , ประเทศตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำระยะยาว,การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนสินทรัพย์ในงบดุลของธนาคารกลาง

ผลกระทบของมาตรการผ่อนคลายทางเงินที่ประเทศเศรษฐกิจหลักมองว่า

-ตลาดการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโตไม่ได้

-ประเทศอื่นได้ประโยชน์ผ่านการค้าและการลงทุน

ผลด้านบวกและผลกระทบด้านลบของมาตรการ QE

ผลทางด้านบวก : จะทำให้ตลาดการเงินกลับสู่สภาวะปกติ

ผลทางด้านลบ : ลดการจูงใจที่่แท้จริง , มีความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงิน , ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินแบบปกติลดลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาการเงินความเห็น (0)