วีระชัย

ครูชำนาญการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนลองวิทยา
Usernamekrugoo
สมาชิกเลขที่167848
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ถูกปลูกฝังให้เป็นครู......จึงมีอาชีพเป็นครู ทำหน้าที่ก็เป็นครู ก็ต้องสวมบทบาทการเป็นครูที่ดี

ใช้พื้นที่ gotoknow แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำประสบการณ์ จากเขา จากเรา จากไม่รู้ ทำให้รู้มากขึ้น นำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาอาชีพครู ทุกท่านโปรดชี้แนะ.............................ขอให้gotoknow เป็นแหล่งเรียนรู้ คู่คนไทย ตลอดไป สาธุ

เก็บข้อมูลบ้างส่วนไว้ที่ : http://krugoo.com/