ไข้วัลลี PBL fever ของดิฉันยังขึ้นสูงไม่อาจหยุดบันทึกได้ เหมือนผู้หญิงไปห้างเห็นของดี ของฟรี ก็จะซื้อมาฝากคนนู้น คนนี้ ไม่ยอมหยุด