มข.ได้จัดอบรมระบบบัญชี 3 มิติให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุทุกหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 6-13 ต.ค. 48 โดยจะใช้ในปีงบประมาณ 2549 จนถึงปัจจุบันมข.ยังเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ไม่ได้ เนื่องจากยังไม่เข้าใจระบบเท่าที่ควรและยุ่งยากกว่าเดิมที่เคยทำ คิดว่าคงต้องทำควบคู่กันไปทั้งระบบคณะและของมหาลัย น่าจะเป็นการเพิ่มงาน ทั้งนี้งานคลังยังไม่เห็นรายงานที่บริษัททำเสนอ(มข.จ้างบ.ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด เป็นเงินสิบกว่าล้าน)ผู้บริหารเลยว่าจะเป็นแบบเดียวกับที่เสนอให้คณบดีของแต่ละคณะหรือไม่ ซึ่งบางคณะก็บอกว่าโปรแกรมของตัวเองWork (ใช้โปรแกรม Access เขียน) คิดว่าระบบนี้น่าจะเก็บตัวเลขให้มข. ซึ่งไม่ต้องขอตัวเลขต่างๆจากคณะหลายครั้ง ส่วนระบบการเงินขอพี่ตู่ใช้โปรแกรมโอลาเคิล (พี่ที่ศูนย์คอมช่วยเขียน)แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ คงต้องพัฒนาอีก ไม่ทราบว่าที่ม.นเรศวรและเครือข่ายพัสดุอีก 3 สถาบันเป็นยังไงบ้าง (ต้องขอโทษที่พึ่งส่งข่าว เนื่องจากปิดงบเงินรายได้พึ่งเสร็จและก็งงกับระบบบัญชีใหม่) และมข.จะมีการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจตรงกันในวันที่ 31 ต.ค. 48 โดยให้นำเอกสารเบิกจ่ายเพื่อทดสอบระบบโปรแกรม (ถ้าทำบ่อยๆคงคล่องไปเอง)

คิดถึงชุมชนพลังเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุทุกๆคนนะคะและจะส่งข่าวมาเรื่อยๆ