ตามที่ได้บันทึกไว้แล้วที่ แผ่นความรู้ เรื่อง “สาระน่ารู้เรื่องเบาหวาน” และ เรื่อง “การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน”ว่าผมได้รับแผ่นความรู้ มา 3 เรื่อง จากพี่ลี่ จนท.ผู้ที่รับผิดชอบโครงการของ สสจ.พัทลุง

        เรื่องนี้เป็นอีกเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่สามคือ “เบาหวานกับการดูแลเท้า” โดยมีสาระดี ๆ อีกเช่นเคย แต่ผมก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อย (ไม่เคยรู้มาก่อน) เช่น วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นวันเบาหวานโลก และในปีนี้องค์การอนามัยโลกร่วมกับสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ มุ่งประเด็นการรณรงค์ไปที่ “เบาหวานกับการดูแลเท้า (Diabetic and foot Care)” โดยมีคำขวัญว่า “Put Feet First Prevent Amputations” หรือ “ดูแลเท้าให้ดี คือวิธีป้องกันการถูกตัดขาจากเบาหวาน”

     ทำไมผู้ป่วยเบาหวานจึงถูกตัดขา เพราะเกิดแผลที่เท้า ต่อไปอีกว่าเพราะที่เท้ามักจะมีเส้นประสาทที่เสื่อม หลอดเลือดแดงไปเลี้ยงที่ขาตีบ หรือเกิดจากการติดเชื้อ

     การป้องกันง่าย ๆ คือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และการดูแลเท้าให้ดี ซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดหลายอย่าง และผมคิดว่ามีคนในชุมชนเป็นเบาหวานกันอยู่เยอะมาก น่าจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ครับ

     สถิติที่น่ากลัวเกี่ยวกับเบาหวานที่ผมอ่านได้ เช่น ทุก ๆ ครึ่งชั่วโมงมีคนถูกตัดขาไป 1 ข้าง ในนี้ร้อยละ 70 เป็นเบาหวาน ในประเทศที่พัฒนาแล้วคนที่เป็นเบาหวานร้อยละ 5 มีปัญหาเกี่ยวกับเท้า เป็นต้น