แผนปฏิบัติการศูนย์บริการวิชาการ ๒๕๔๙

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
UAC_Yearly Plan 2549

  ผมได้เสนอแนวคิดของการดำเนินการของ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความเชื่อมโยงหลายมิติ เหมือนภาพข้างบนครับ

  ภาพข้างล่างคือ Mind Map ของงานปี ๒๕๔๙ ครับ

  งานหลักก็คือ

  ๑.งานบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยได้รับงบประมาณ มาทำโครงการ "สหสาขาวิชาชีพ แบบบูรณาการ" โดยเน้นความต้องการของชุมชน สังคม หรือ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ๒.งานที่ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

   ๒.๑ สถาบัน SME

   ๒.๒ สำนักงานข้าราชการพลเรือน

   ๒.๓ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( HACC )

   ๒.๔ สมาคมข้าราชการพลเรือน

  ๓.งานพัฒนา คน งาน องค์กร โดยใช้ "กระบวนการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ"

ส่วนรายละเอียดแวะเข้าเยี่ยมพวกเราใน http://home.kku.ac.th/uac/ ได้ครับ

JJ

 

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)