160224-6 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด N – Nuclear / number of verb / nuptial

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Nuclear ออกเสียง ‘nuk-lee-ar

ตันเหตุความสับสน เกิดจากประธานาธิบดี Eisenhower ออกเสียงผิด เป็น ‘nuk-yuh-lar

หนังสือพิมพ์ชั้นนำจำนวนมาก ใช้ตาม ความสับสน ลามไปถึง ‘nucleus’ ด้วย

วิธีหนึ่งที่ทำให้จำได้ง่ายว่า เราจำเป็นต้องมี NEW Clear understanding


Number of verb

การเลือกใช้ กริยา ในประโยคขนาดยาวและซับซ้อน

ทำให้สับสนได้ง่ายว่า คำใดเป็นประธาน เช่น

The ultimate effect of all of these phone calls to the detectives were to make them suspicious of the callers. ซึ่งผิด เพราะประธาน ‘effect’ เป็นเอกพจน์

วิธีตรวจสอบ คือย่อส่วนโดยตัดสิ่งประกอบออก ให้เหลือแต่แกนของประโยค

= The effect…. Was to make them suspicious.


ในสถานการณ์อื่น ที่ทำให้สับสน คือเมื่อใช้ interjections

เช่น ‘along with’ ‘as well as’ และ ‘together with

ที่มักเหมาเอาอย่างไม่ถูกต้องว่าหมายความเหมือนเป็น ‘and

เช่น “Aunt Hilda, as well as her pet dachshund, is coming to the party.” มิใช่ พหูพจน์


Nuptial เป็นคำหรูหราที่นำมาใช้อย่างเป็นทางการ แทน Wedding

แสดงภาวะว่าแต่งงานแล้ว เช่น nuptial vows/promises. The nuptial bed.

เป็นพหูพจน์ nuptials หมายถึง การแต่งงานและการฉลองแต่งงาน ของบุคคล (CALD)

ใน Zoology กำหนดให้เป็นลักษณะทางพฤติกรรม การผสมพันธุ์ ของสัตว์บางชนิด(NOAD)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

Re: Number of verb

It is difficult at times to see clearly who the real 'actor' (plural/singular) is and to dress up the 'verb' correctly -- even (native) English speakers are confused at times. "Awareness" (สติ) must be maintained while we talk.

I think CALD and NOAD are abbreviations for some dictionaries. What are they?

เขียนเมื่อ 

Please see Ref. to abbreviation posted earlier.

Nat

เขียนเมื่อ 

It was the