คำย่อใช้สำหรับการอ้างอิง

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

ในงานเขียนเกี่ยวกับ ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้

จะใช้ คำย่อ เหล่านี้ ต่อท้าย ข้อความที่หยิบยกมาแสดง

เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษา สามารถอ้างอิง ที่มาของคำอธิบายที่ให้ไว้

โดยเริ่มใช้ ราวกลางเดือน กุมภาฯ 2559

และเมื่อมีโอกาส (น่าจะหลังจากจบทุกอักษร) จะพยายาม ย้อนกลับไปเพิ่ม ในของเก่า

UK = United Kingdom อังกฤษ

US = United State of America สหรัฐอเมริกา

BrE = การใช้ภาษาอังกฤษ แบบ UK

UsE = การใช้ภาษาอังกฤษ แบบ US

Adj. = Adjective

Adv. = Adverb

นาม C = Countable และ u = Uncountable

Prep. = Preposition บุพบท

PPL = Past Participle

sb = Somebody

sth = Something


A2Z = The A-Z of Correct English Common Errors in English

AHD = American Heritage Dictionary

CABED = COBUILD Advance British English Dictionary

CACD = Cambridge Academic Content Dictionary

CALD = Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

CCD = Collins COBUILD Dictionary

CCED = Collins COBUILD English Dictionary

CD = Chamber Dictionary 2011- 12th Edition

CED = Collins English Dictionary 12th Ed. 2014

CEEU = Common Errors in English Usage

COED = Concise Oxford English Dictionary

CPD=Cambridge Pronunciation Dictionary

CTEL = Collins Thesaurus of the English Lanquage

DPWE = Dictionary of Problem Words and Expression

EMD = English Multilingual Dictionary

KEMD = Kernerman English Multilingual Dictionary

LDAE = Longman Dictionary of American English

LDCE = Longman Dictionary of Contemporary English

MMD = MACMILLAN Dictionary

MWC = Merriam-Webster’s Collegiate

MWLD = Merriam-Webster Learner's Dictionary

NOAD = New Oxford American Dictionary

OAAD = Oxford Advanced American Dictionary

OALD = Oxford Advanced Learner’s Dictionary 2010

OLD = Oxford Learner's Dictionary

ODE = Oxford Dictionary of English 2010

PETD = Password English-Thai Dictionary

RHWD = Random House Webster's Dictionary

SOED = Shorter Oxford English Dictionary

WCD = Webster's College Dictionary 2010

WW = Word Web Dictionary

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)