ธรรมเพื่อตนและโลก๔ประการ (มาฆบูชา ๕)

๑. ขยันทำงาน ซื่อสัตย์ (ไม่เอาเปรียบนายจ้างด้วยการอู้ทั้งโดยตรง และอ้อม)

๒. ขยันคิด เรียนรู้ พัฒนาตน แม้นอกเวลาทำงาน

๓. สันโดษ (ไม่โลภเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน เช่นขายของเกินราคา เอาเปรียบค่าแรงงาน)

๔. รักสันติ ไม่มุ่งหมาย ปองร้ายผู้อื่น ทางกาย วาจา ความคิด (อิจฉา ริษยา)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)