ก้าวย่างสำคัญ

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นอีกวันที่ท้าทายความสามารถในการบริหาร จัดการสถานศึกษาที่รับหน้าที่บริหารมานับตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วยการรับการเสนอชื่อ จากผู้บังคับบัญชาให้ไปดำรงตำแหน่งที่สถานศึกษาโครงการพระราชดำริ นับเป็นก้าวย่างสำคัญที่สุดในชีวิตราชการ เพราะเป็นเป้าหมายในการรับราชการสูงสุดที่ได้รับการปลุกฝังจากบิดา ให้มีโอกาสรับใช้สนองพระเดชพระคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันนี้ได้รับหนังสือ ลับ จากผู้บริหารระดับสุง ให้อำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการครูมีพฤติกรรมส่อไปทางผิดวินัยในการปฏิบัติราชการที่สถานศึกษาแห่งนี้ หลังจากเพียรพยายามปรับปรุงวิธีการบริหารแบบ "ธรรมาธิปไตย" พุทธวิธีในการบริหารแล้ว ก็ยังมีการท้าทายไม่รับรุ้กับการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ สั่งการด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร และเรียกมาพูดคุยก็ไม่สามารถทำให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและทำงานที่มอบหมาย ยังมีเรื่องการฉกฉวยสิ่งของจากนักศึกษาไปเป็นของตนเกิดวิวาทะทางโชเชียลมีเดีย ถึงกับเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทวงถามของคืนในสถานศึกษาเกิดขึ้นมาหลายเดือน เดชะบุญที่ได้รายงานพฤติกรรม และบันทึกไว้ในสมุดบันทึกหมายเหตรายวันกอร์ปกับ ได้รายงานให้ผู้บริหารทราบหลายครั้งเกี่ยวกับการไม่นำพากับการปฏิบัติงาน ไม่ทำงาน เดินไปเดินมา หาทางออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่ขออนุญาต นึกอยากจะกลับก็กลับออกไปไม่บอกว่าไปไหน ท้าทายว่าไม่กลัวด้วยซ้ำ เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ ดีทำให้เกิดการเอาอย่าง เปรียบเทียบว่า ผู้บริหารไม่สามารถทำอะไรได้ และวันที่ฟางเส้นสุดท้ายครบ ๑๑ เดือน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก็คือวันที่รายงานให้ผู้ใหญ่ทราบ ขอความเห็นไปก็ได้รับรายงานให้ดำเนินการสืบสวนและรายงานกลับไปโดยด่วน เพื่อดำเนินการต่อไป ใจหนึ่งก็สังเวชใจที่เกิดมาไม่เคยเห็นพฤติกรรมคนที่เป็นข้าราชการครู มีวิทยะฐานะและสถานภาพทางสังคมสูงส่งการศึกษาก็สูงระดับ ดุษฎีบัณฑิต ก็ประพฤติตนเยี่ยงคนไร้ความสามารถ ไม่ทำงาน ยุแหย่เพื่อนข้าราชการ บุคลากรแตกความสามัคคี นำความในสถานศึกษาไปแฉข้างนอกวางแผนบ่อนทำลายเกียรติภูมิสถานศึกษาโครงการพระราชดำริ ทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท หากไม่ดำเนินการใดๆก็เหมือนผู้บริหารละเว้นการทำหน้าที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารงาน ศกภความเห็น (0)