สอนเด็กโง่ ต้องอดทน นานปี

เวลาท่านอยู่ท่านอุตส่าห์เสียเวลามาสอน คุณจะด่า หาว่าทานโง่ แต่...

คุณจะรู้จักบุญคุณของนักวิทยาศาสตร์ก็ต่อเมื่อท่านตายไปแล้ว ๕๐ ปี

คุณจะรู้จักบุญคุณของนักปราชญ์ก็ต่อเมื่อท่านตายไปแล้ว ๒๐๐ ปี

คุณจะรู้จักบุญคุณของศาสดาก็ต่อเมื่อท่านตายไปแล้ว ๑๐๐๐ ปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)